Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Klosters socken
den 29 December 1869.

{§.1.}
Inhyses Erik Perssons hustru förekom och
begärde att Nämnden skulle förhjelpa mannen
och henne till husrum, sedan de måst sälja
sin stuga på Måsta egor, i hvilken de hittills
bott.

Sedan Landtbrukaren A. P. Andersson
på Helgesta förklarat att ifrågavarande
familj tillsvidare finge husrum af honom,
förklarade Nämnden, på derom gjord fram-
ställning, sig icke hafva något deremot.

{§.2.}
Arbetskarlen Lars Erssons Enka i Ärna bevil-
jades ett understöd under vintren af 1 lispund mjöl
i månaden

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Carl Carlsson/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105870.

Personrelationer