Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 29 April 1899

§1
Till besigtningsmän att tillsammans
med vederbörande Kronolänsman verkstäl-
la besigtning vid sommarluststället
Djurgården valdes C Olsson Hugelsta
och C Aug Olsson Qvinnersta

§2
Komunalnämden beslöt att hustrun
Maria Lovisa Anderson från Hagnesta skulle
från den 1 Maj å fattiggården intagas

§3
På begäran af C Carlsson i Röksta att
en hos honom i tjenst varande sinnes-
sjuk piga måtte få på hans bekostnad
å fattiggården intagas beviljades af nämden
och beslöts att för hännes vård och
kost skulle af C Carlsson betalas 50 öre
om dagen

§4
Till nämden hade Axel Anderson i Ånsöga
som hos sig utan ersättning har inacorderad Elin Welin
gjordt anhållan om hjälp till kläder vid
hännes första nattvardsgång och blef denna
begäran beviljad till ett belopp af Tio Kronor

§5
Att justera detta protokoll valdes Wikt Anderson
i Gerdtre och C F Lindkvist Gunarskär

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/C. F. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105868.

Personrelationer