Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sammanträ-
de i Sockenstugan den 28 Juni 1882.

Närvarande: Undertecknad, Ordförande samt
Herrar Carl Olsson i Glömsta
Jonas Ersson i Sahl
Gustaf Olsson i Eckersta
Olof Eriksson i Ånsöga
Olof Andersson i Röksta

§1.
Mönstrades församlingens fattiga och bestämdes
deras underhåll för instundande halfår sålunda

{Inom Fattighuset.}
1:o Förestånderskan Stina Hugg, för månad 3:50
2:o Johanna Carldotter för månad 3:-
3:o förre Soldat Ströms enka för månad 4:-
4:o Anna Sofia Mellin för månad 3:-
5:o Brita Stina Slag för månad 3:-
6:o förre Soldat Brinks enka för månad 3:-
7:o förre Soldat Sjögren för månad 2:50
8:o Jan Petter Perssons enka för månad 2:70
9:o Anders Andersson med hustru för månad 5:-
10. förre Pigan Carin Persdotter för månad 2:50
11 Jonas Janssons enka från Hagnesta för månad 2:-
12 Snickaren Lindqvist från Ärna för månad 2:-
13 Enkan Lennström från Grönsta för månad 2:50
14 Johanna Forslund från Rosenlund för månad 3:-

{Utom Fattighuset}
1 Enkan Norgren för månad 2:-
2 Carin Hedström vid Tunafors för månad 3:-
3 Lars Erssons enka i Ärna för månad 2:-
4 Erik Anders enka i Skensta för månad 2:50
5. Cajsa Olsdotter i Gärtre för månad 1:50
6 Smeden Carlssons enka från Nytorp för månad 4:-
7 Björkroth med hustru från Horsbrickan för månad 5:-
Under den tid hustrun vårdas å lasarettet ut-
går underhållet till mannen med 3 Kronor i
månaden.
8 Anders Persson med hustru från Gårdskäl för mån 3:-
9 Enkan Fredriksson från Hallingelund för mån 1:-
10 Per Jansson från Hagnesta, hyresbidrag för mån 3:-
11 förre Drängen Gustaf Persson från Tunafors för mån 2:-
12 Enkan Anna Lindberg hos Westling i Torntorp för mån 1:-
13 Enkan Anna Brita Storm på Greby egor för mån 1:-
14 Sven Larssons enkan i Norrtorp för mån 1:-
15 förre Soldat Svensson från Ånsöga för mån 5:-

§2.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästa halfår så-
lunda:
1:o Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, för månad 3:-
2 Falks enka i Löflund 3 barn, för månad 4:-
3 Quicks enkas 1 son för månad 3:-
4 Gustafssons enka i Gustafslund 7 barn för månad 15:-
5 Pigan Wilhelmina Odes son Carl Wilhelm för månad 2

{I Barnhemmet}
6) Pigan Maria Odes son Carl Erik, för månad 5:-
7) Magdalena Persdotters son Carl Oskar, för månad 5:-
8) Magdalena Persdotters dotter Johanna Albertina för månad 5:-
9) Pigan Carin Jonsdotters dotter Augusta från Hagnesta för månad 5:-
10) Aflidne arbetare Lennströms son Carl Johan från Grönsta för månad 5:-
11) Aflidne Gjutaren Sandbergs son Gustaf för månad 5:-

§3.
Beslöts att till Jonas Ersson i Sahl skall utbetalas
25 Kronor, hyresersättning för Snickaren Pettersson
som varit boende å Sahls egor.

§4.
Nämndens ledamöter Herrar Per Olsson i Gärtre och
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta, hvilka utan anmäldt
laga förfall uteblifvit från detta Nämndens samman-
träde fälldes att hvardera böta 2 Kronor till Kom-
munens Kassa.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/C, Olsson,/
/J; Ericksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105859.

Personrelationer