Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Klosters
Sockens KommunalNämnd
den 28 juni 1873

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Gustaf Olsson, Ekersta
Herr Jonas Ersson, Sahl
Herr Jonas Larsson, Slagsta
Herr Carl Carlsson, Roksta
Herr Lars Larsson, Grönsta
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud.
Jonas Larsson beviljades permission från dagens Sammanträde.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för sex månader från den 1 instun-
dande Juli till årets slut på följande sätt, neml.

1:o {Inom fattighuset}

N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden Rd [Riksdaler] 3,20.
2. Blinda Maja Ersdotter - 3,40.
3. Johanna Carlsdotter - 2,70.
4. Anders Nilssons Enka - 3,40.
5. Lars Gustaf Persson - 2,70.
6. Anders Gustaf Malmsten - 2,70.
7. Anna Sofia Mellin - 2,70.
8. Störms Enka - 3,40.
9. Anders Perssons Enka - 2,70.
10. Erik Nilssons Enka - 2,70.
11. Brita Stina Slag - 2,70.
12. afl. Soldaten Stens Enka - 2,70.
[MARG:Död]
13. Förre Trumslagaren Revelj - 2,70.
För vedhuggning i fattighuset beviljades serskild ersättning med 50 öre
för famnen
och skulle Malmsten ej dervid vilja träda, drages 50 öre af hans månads-
penning och
tillägges Lars Gustaf Persson, som ombesörjer vedhuggningen.

2:o {Utom Fattighuset.} {i månaden}

N:o 1. Enkan Norgren - Rd 1,20.
2. Enkan Maria Ersd:r hos Soldaten Svedin - 2,40.
3. Maria Björk vid Tunafors - 1,50.
4. Petter Perssons Enka vid Tunafors - 1,90.
5. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors - 2,40.
6. Erik Westmans Enka - 2.-
7. Maja Stina (Enka) på Gredby egor - 1,70.
8. Enkan Malmqvist i Ärna - 1,40.
9. Sven Larssons Enka i Grönsta - 2,40.
10. Lars Nilssons Enka vid Hugelsta - 4,50.
11. Förre Drängen Anders Petter Jansson till kläder - 1:-
Förre Drängen till hyreshjelp - 1,50.
12. Catharina Hedström vid Tunafors - 1.-
13. Lars Erssons Enka i Ärna - 1,40.
14. Jan Jansson i Norrtorp - 1,40.
15. Per Persson i Helgesta - 1.-
16. Enkan Stina Ersd:r från Måsta - ,50.
17. Charlotta Berglund vid Tunafors, hyreshjelp - 1.-
18. Anders Andersson med hustru i Gårdskäl - 4,50.
19. Enkan Anna Greta Andersson hos sin Son Arbetaren Anders
Gustaf Sandborg i Thorshälla, {5 rd på halfår.}

{§.2.}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga barnen bestäm-
des för 6 månader från den 1 instundande Juli till årets
slut, och skulle dessa barn i månaden erhålla.

N:o 1. Anders Quicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Johan Larsson vid Rosenfors - 4 Rd.
{nu hos Enkan [Hant] i Hallingelund}
2. Afl. Olof Anderssons i Grönsta dotter {Lovisa Mathilda} hos
Lars Bergman i Janslunda, Thorshälla S:n, - 3.-
3. Olof Perssons vid Sahl Enkas son {August}
hos Erik Ersson i Ekeby, Thorshälla S:n - 3.-
N:o 4. Afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter
{Anna Sofia} hos Erik Lundquist i Svista - 2.-
5. Samma mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
Anders Eklund vid Heby, Kjula S:n, - 4.-
6. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son
{Frans Erik} hos Skräddaren Hallberg vid Årbylund - 5.-
7. Samma mans son {Johan Henning} hos Skräddaren
Lindvall i Eskilstuna - 3.-
8. Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos Smeden Björnberg
i Eskilstuna - 5.-
9. Afl. Torparen Jan Erik Janssons från Gredby 2:ne barn,
{Maria Christina} och {Frans Viktor} hos Anders
Gustaf Jansson i Ängstugan, Fors S:n - 9.
10. Samma mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsmakaren
Thelin i Eskilstuna - 4.-
11. Afl. Anders Quicks Enkas Söner {Carl Gustaf} och
{Johan August} hos modren - 3.-
12. Erik Anderssons i Skensta Enkas Son {August}
hos modren - 3.-
13. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn 3.-
{samt matpoletter åt ett af barnen under Skolgång jemte kläder åt detsamma}
14. Afl. Soldaten Falks Enkas 4 barn i Löflund - 6.-
15. Ogifta Johanna Frids Son {Frans Oskar} hos modrens syster - 4.-
16. Afl. Erik Jonssons, i Löfstugan 3 barn hos modren - 5.-
17. Afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre Son {Anders
Gustaf} i Barnhemmet - 5.-
18. Samme mans dotter {Wilhelmina} i Barnhemmet - 5.-
19. Afl. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter {Clara
Amanda} i Barnhemmet - 5.-
20. Afl. Petter Perssons från Tunafors dotter {Augusta}
i Barnahemmet - 5.-
21. Afskedade Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik
Theodor} i Barnahemmet - 5.-
22 Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäl Son {Carl} i Barnahemmet - 5.
23. Afl. Soldaten Lindbergs Enkas Son i Barnahemmet - 5.-

{§.3.}
Sedan KommunalNämnden nu blifvit öfvertygad
att det af Kloster Socken beslutade Amorterings-
lånet å Femtontusen riksdaler för liqviderande
af aktieteckningen i Oxelösund - Flen - Westmanlands
jernväg icke kunde lämpligare upptagas, än i
Rekarne Häraders och Thorshälla Stads Sparbank;
så skulle Ordföranden från Sparbanksdirektionen
begära bestämdt besked, om lånet kan der er-
hållas.

{§.4.}
Herr A. V, Noréus pliktar 2 rd för frånvaro
denna dag utan anmäldt förfall.

Samma dag uppläst och justerat

/L; P; Åkerman/
/Olof Ericsson/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105858.

Personrelationer