Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalNämdens i Klosters sockens sam-
manträde i Sockenstugan den 27
Mars 1878.

N:de: Herrar L. P. Åkerman,
Friherre A. K:son Leijonhufvud,
L. E. Olsson i Ånsöga,
Carl Carlsson i Röksta,
Carl Olsson i Glömsta,
Olof Olsson å Skiftinge,
Gustaf Olsson i Eckersta.
Per Olsson i Gerdtre.
Olof Eriksson i Ånsöga.

{§1.}
Kommunalnämden förklarade sig ej hafva något
att erinra mot Carolina Trosanders hos Länsstyrelsen
gjorda ansökan att under instundande sommar-
månader, vid det för Eskilstuna stad anlagda
luststället Djurgården i Klosters socken, få
idka Värdshusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker, på sätt och med de in-
skränkningar som hennes nu föredragna
ansökning innehåller.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka d. 22 April 1878 af
/Karl; Thunander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105849.

Personrelationer