Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
27 Mars 1875

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr A. V. Noréus
Herr Carl Carlsson i Röksta

{§.1.}
Maria Olsdotter i Wintertorp beviljades af
Anderssonska Matpolettkassan sådan polett för
ett barn under skolgång.

{§.2}
Sven Larssons Enka i Grönsta beviljades matpoletter
för 2 barn under skolgång.

{§.3}
Erik Westmans Enkas dotter beviljades äfven mat-
polett under skolgång.

{§.4.}
Anders Olsson i Rödmåssen beviljades matpolett för 2 barn
under skolgång.

{§5.}
Arbetskarlen Lennströms son i Qvinnersta beviljades en matpolett under skolgång.

{§.6.}
Statdrängen Carl Janssons dotter i Glömsta beviljades matpolett under skolgång.

{§.7.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva något
att erinra mot Carolina Trosanders hos Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande gjorda ansökan att
vid det för Eskilstuna stad anlagda sommarlust-
stället Djurgården i Klosters Socken få under
instundande Sommarmånader från och med den 1
Maj till 1 Oktober idka Värdshusrörelse med
utskänkning af spirituösa drycker, under vilkor,
att bränvin icke utlemnas annorledes än vid
måltider åt spisande gäster samt att värdshuset
icke öppnas före klockan 6 på morgnarne och
icke stänger sednare än klockan 11 hvarje afton.

[MARG: afsändt utdrag
{den 30 Mars.}]

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Per, Olsson/
/J; Ericksson/
Sahl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105848.

Personrelationer