Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos kommunal
nämnden i Klosters socken d. 27
Juni 1874

Närvarande: H:r. L. P. Åkerman
Carl Olsson, Glömsta,
O. Olsson, Skiftinge,
A. V. Noreus, Tunafors,
O. Eriksson fr. Ånsöga,
J. Eriksson, Sahl,
C. Carlsson, Röcksta,
A. Larsson, Grönsta,
J. Larsson, Slagsta,
G. Olsson, Eckersta.
Friherre Leijonhufvud hade anmält förfall.

§.1
Mönstrades församlingens äldre fattige och bestämdes
understödet till dem för 6 månader från d. 1 Juli
till och m. d. 31 Dec. 1874 på följande sätt:

1:o Inom fattighuset.
N:o 1 Förestånderskan Stina Hugg erhåller i mån. 3,20
2 Blinda Maja Ersdotter - 3,40
3 Johanna Carlsdotter - 2,70
4 Anders Nilssons Enka - 3,40
[MARG: Död i Juli]
5 Lars Gustaf Persson - 2,70
6 Anders Gustaf Malmsten - 2,70
N:o 7 Ströms enka - 3,40
8 Anders Perssons enka - 2,70
9 Anna Sofia Melin - 2,70
10 Brita Stina Slag - 2,70
11 Revelj - 2,70
12 Jan Petter Perssons hustru - 2,70

2:o utom fattighuset.
I månaden
N:o 1 Enkan Norgren - 1,20
2 Maria Ersdotter hos Sold. Svedin - 2,40
3 Maria Björk v. Tunafors - 2,00
4 Petter Perssons enka - 1,90
5 Jonas Nilssons enka - 2,40
6 Erik Vestmans enka - 1,50
7 Maja Stina fr. Gredby egor - 2,00
8 Enkan Malmqvist fr. Ärna - 1,40
9 Sven Larssons enka i Grönsta, - 2,00
10 Lars Nilssons enka i Hugelsta - 4,50
11 f. d. Dr. Anders Peter Jonsson - 2,50
till kläder 1 kr. i mån
hyresbidr. 1,50
12 Katarina Hedström, Tunafors - 2,00
13 Lars Erssons enka, Ärna - 1,40
14 Jan Jansson i Norrtorp - 1,40
15 Per Persson, Helgesta - 1,00
16 Enkan Stina Ersdotter, Måsta - 0,50
N:o 17 Anders Andersson m. hustru, Gårdskäl - 4,50
N:o 18 Charlotta Berglund, Tunafors - 1,00
19 Erik Anderssons enka i Skensta - 2,00

§2.
Understödet af Galeenska medlen till de fattiga
barnen bestämdes för sex månader från d. 1 Juli till
d. 31 Dec 1874; och skulle dessa barn i hvarje
månad erhålla:

N:o 1. Anders Qvicks enkas dotter {Matilda} hos
Damarchören Edvard Hedengran i Eskilstuna - 3,00

2. aflidne Olof Anderssons i Grönsta dotter
{Lovisa Mathilda} hos Lars Bergman i
Janslunda, Torshälla socken - 2,00

3.

4. aflidne Anders Fredrikssons fr. Gärdtre dotter
{Anna Sofia} hos Hemmanseg. Lundqvist i Svi-
sta - underhållet upphör -

5. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos
Torp. Anders Eklund i Heby, Kjula s:n. - 4,00

N:o 6. Aflidne Snickaren Jonas Perssons från Gård-
skäl son {Frans Erik} hos Skräddaren
Hallberg i Årbylund - 5,00

7 Samme mans son {Johan Henning} hos Skräd-
daren Lindvall i Eskilstuna - 3,00

8 Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos
Smeden Björnberg i Eskilstuna - 5.00

9 Aflidne Torparen Jan Er. Janssons fr. Gredby
tvenne barn {Maria Kristina} och {Frans
Victor} hos Anders Gustaf Jansson i
Ängstugan Fors socken -
uppdrogs åt ordföranden att vid kontraktets under-
skrifvande uppgöra om afgiften; kontraktet upp-
säges och annat uppgöres.

10. Samme mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsma-
karen Thelin i Eskilstuna, kontraktet upp-
säges. - 4,00

11 Anders Qvicks enkas son {Johan August} hos
Modren - 3,00

12 Erik Anderssons enkas i Skensta son, under-
hållet upphör.

13 Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn - 3,00

14 Aflidne Soldaten Falks enkas 2 barn i
Löflund - 5

15 Erik Jonssons i Löfstugan enka - 5
för tvenne barn

16 F. d. Tjenstflickan Vilhelmina Odes barn
hos Torp. Er. Andersson i Nylund, Klosters s:n - 5,
till d. 1 okt; då barnet intages i för-
saml. barnhem.

17 Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i
Barnhemmet,

18 Anders Fredrikssons fr. Gärdtre dotter
Wilhelmina - i Barnhemmet,

19 Jonas Perssons från Gårdskäl dotter Klara
Amanda - i Barnhemmet.

20 Anders Fredrikssons fr. Gärdtre son Anders
Gustaf, som kostnadsfritt underhålles af
h:r. Olsson - på Skiftinge - 3,00
till insättn. i Sparbank eller kapitalförsäkr.-
anstalt.

21 Afskedade Gardisten Bergqvists son {Frans
Henrik Teodor}. - i Barnhemmet.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Carl Carlsson/
/A; V; Noréus./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105845.

Personrelationer