Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 27 Juli 1879.

Närvarande: Ordföranden L. P. Åkerman,
Herr Baron Leijonhufvud,
Herr Olof Olsson i Skiftinge
Herr Karl Karlsson i Röksta,
Herr Jonas Ersson i Sahl
samt tillkallade supplian-
ten Herr Abrahamsson
i Hugelsta.

§1.
Uti ingifven skrift hade landtbrukaren Wilh Carlsson
anhållit att få under ett års tid från den 1 näst-
instundande Oktober idka mindre partihandel
med bränvin vid Grönsta N:o 3 i Kloster Socken
och beslöt nämnden att förorda bifall till den
gjorda ansökningen.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/Gustaf Abrahamson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105844.

Personrelationer