Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Sammanträdet
med Kommunal Nämnden i
Klosters socken den 26 Oktober
1869.

Närvarande:
Herr L P Åkerman,
Herr friherre A. Kson Leijonhufvud
Landtbrukaren A,P Andersson,Helgesta
Olof Eriksson i Ånsöga
Carl Carsson i Röksta
Carl Olsson i Glömsta,
Olof Olsson på Skiftinge
Adolf Aulin på Grönsta
Gustaf Carlsson i Eckersta
V.Noréus på Tunafors

herr Zimmerman var frånvarande,utan anmäldt
förfall. Herr Zimmerman kom tillstädes.

{§.1.}
Uppsattes följande utgifts och inkomstförslag
för Klosters Socken under 1870.

{1:o Utgifter:}

Till fattigvården,omkring - 2000:-
Till orgelnisten och klockaren - 200:-
Till kyrkovaktaren - 23:-
Till orgeltramparen - 17:-
Till ny kyrkobyggnad - 35:-
Till räntemedel på Kommunens skuld - 235:-
Till Fjerdingsman - 90
Till slutbetalning å Kommunens skuld till
h:r O Olsson i Skiftinge - 200:-
Till skrifvarbiträde m.m - 75:-
Till nytt Barnhem i Kommunen - 500:-
Till amortering å Grafkassans skuld - 67:-
Till amortering å socknens öfriga skulder- 400:-
- 1842:-
Till oförutsedda behof - 600:-
Summa Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler] 4442:-

{2:o Inkomster:}

a.) Beräknade räntemedel från Galléenska fonden - 318.

b.) Uttaxering för fattigvårdens behof:
personlig afgift efter 50 öre för man och 25 öre
för qvinna,förslagsvis - 108.
Af statdrängar a´1 rd,handtverkare,inhy-
sesmän och backstugusittare a´2 rd samt
jordtorpare a´50 öre,beräknadt till - 62.
För 900 fyrkar af Klosterström a´8 öre - 72:-
För 9000 fyrkar af öfriga församlingsboer a´16 år -1440-
1684:-
motsvarande fattigvårdsbehofvet 2000:-
c.) Uttaxering till amortering å Grafkassans skuld:
En rd å hvarje oförmedladt mantal Samt
personlig afgift efter Kyrkostämmas beslut_ 67:-

d.) Särskild uttaxering till amortering å Kommunens
öfriga skulder:
4 öre å 9900 fyrkar- 396:-

e.) Uttaxering till öfriga Kommunalbehof:
20 öre å 9900 fyrkar- 1980:-
Summa Rmt Rd 4443:-


{§.2.}
Sjuklige förre Torparen Lars Nilsson vid Hugelsta,
som förut åtnjuter understöd af 2 [lispund] mjöl och
1 rd i månaden, skulle erhålla ett tillökadt
understöd af ½ lispund mjöl i månaden tillsvidare.


{§.3.}
Afslogs Arbetskarlen Jan Petter Janssons begäran
om understöd,emedan han såsom arbetsför och ännu
ej 50 år gammal ansågs kunna försörja sig och
sin familj.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax;K:son Leijonhufvud/

/Adolf Aulin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105840.

Personrelationer