Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan
den 26 Augusti 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter, Anders Larsson, Anders Eriksson J. J.
Jonsson. P. Larsson. O. Eriksson. O. Andersson
Nils Jansson. E. G. Engström. Aug. Eriksson
och P. J. Söderkvist.

§1.
Kommunalstämman hade den 28 December
förra året beslutit en hundskatt af 5 kronor
för hvarje hundkreatur men uppdragit
åt kommunalnämden att till stämman inkom-
ma med förslag till medlens användande,
efter det ärendet blifvit inför nämden före-
draget, beslöt densamma förorda att de influt-
na medlen måtte få ingå till kommunalkas-
san och användas för fattiggårdens behof.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105834.

Personrelationer