Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 22 Dec
1894.

Närvarande undertecknad. samt Herrar ledamöter
P. G. Andersson O. Andersson, And. Larsson
Nils Jansson, O. Eriksson, P. Larsson
Aug. Eriksson, And Eriksson, J. J.
Jonsson samt suppleant G. W. Eriksson
Stjernholm, i st. för E. G. Engström
Gustafslund.

§1.
Till tillsyningsman vid fattiggården för
två år valdes landtbrukaren P. G. Andersson.
Måsta.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Samma dag uppläst och godkändt.
/P, G, Andersson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105808.

Personrelationer