Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämndens
i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan den 22 December 1884

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herr G. A. Noreus vid Tunafors
Olof Olsson i Skiftinge
Carl Olsson i Glömsta
Gustaf Olsson i Eckersta
Carl Carlsson i Röksta
L. E. Olsson i Ånsöga
Olof Eriksson i Ånsöga
Jonas Ersson i Sahl.

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des deras underhåll för nästkommande år så-
lunda:
1:o förestånderskan Stina Hugg, för månad 3:50
2:o Johanna Carlsdotter för månad 2:-
3:o Soldat Ströms enka för månad 4:-
4:o Anna Sofia Melin för månad 3:-
5:o Brita Stina Slag för månad 3:50
6:o Afskedade Soldat Brinks enka för månad 3:-
7:o förre Soldat Sjögren för månad 3:-
8:o Jan Petter Perssons enka för månad 3:-
9:o Anders Persson för månad 3:-
10:o Jonas Janssons enka från Hagnesta för månad 2:50
11:o förre Snickaren Lindqvist från Ärna för månad 2:-
12:o Lennströms enka från Grönsta för månad 3:-
13 Enkan Lovisa Gustafsson för månad 1:50
Alla dessa i fattighuset

{Utom fattighuset}
1:o Enkan Nordgren för mån 2:-
2:o Catharina Hedström vid Tunafors, för mån. 3:-
3:o Lars Erssons enka i Ärna för mån. 2:-
4:o Erik Anderssons enka i Skensta för mån. 3:50
5:o Smeden Carlssons enka från Nytorp för mån. 4:-
6:o Anders Perssons enka från Gårdskäl för mån. 3:-
7:o Enkan Fredriksson från Hallingelund för mån. 1:-
8:o Per Jansson med hustru från Hagnesta bost. för mån. 3:
9:o Gust Persson med hustru från Tunafors för mån. 3:-
10:o Enkan Anna Lindström i Torntorp för mån. 1:50
11:o förre Soldat Svensson från Ånsöga för mån. 5:-
12. Enklingen Björkroth vid Kalkberget för mån. 3:-
13 Per Jansson med hustru från Hagnesta för mån. 3:-
[MARG:9Kr]

§2.
Äfven mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för nästkom-
mande års 1:a hälft sålunda:
Ogifta Magdalena Persdotter för månad 4:
Ogifta Maria Olsdotter vid Wintertorp för månad 3:-
förre Soldat Falks enka i Löflund för månad 4:-
förre Soldat Quicks enka för månad 3:-
Gustafssons enka i Gustafslund för månad 10:-
Pigan Wilhelmina Odes son Wilhelm hos Skräd-
daren Westling i Torntorp, för månad 4:
Arb. Långs enka med 1 barn, för månad 2:-

§3.
Beslöts att tilldela förre Soldat Söhr, som är sänglig-
gande sjuk ett tillfälligt understöd att tillsvidare
utgå med 5 Kronor i månaden samt dessutom
julkost med 4 Kronor.

[MARG:{4 Kronor Betalt. och 5 Kr. för Januari}]

likaledes att tillfälligt understöd till förre maskini-
sten C. E. Edlund med familj under sjukdom med
ett belopp af 8 Kronor i månaden samt julkost
med 4 Kronor.

[MARG:4 Kronor bet.]

Sju (7) Kronor 40 öre, utgörande återstående lasa-
rettsafgift för Skräddaren Joh. Alfr Soldin,
skall utbetalas af KommunensKassa.

§4.
Beslöts att till de hjon, som åtnjuta understöd
skall utdelas julkost med 4 Kronor till
hvarje; derjemte skola hjonen i fattighuset erhål-
la väf till lakan.

§5
För arbetskarlen L. J. Jonsson skall betalas
hyra hos Soldat Hurtig vid Slagsta Soldat-
torp med 15 Kronor för hvarje halfår.
Lasarettskostnad för förre Soldat Söhr skall
utgå af Kommunens Kassa med 14 Kronor.

Samma dag uppläst och godkändt

/L; P; Åkerman/

Justeradt
/Georg Noréus/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105807.

Personrelationer