Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos KommunalNämnden
i Klosters Socken den 21 Oktober 1874.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Friherre A. Leijonhufvud
Herr A V. Noréus
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Carl Carlsson, Röksta.
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Jonas Larsson, Slagsta
Herr Olof Eriksson, Ånsöga

{§.1.}
KommunalNämnden, hörd öfver Stadsfullmäktiges i Eskistuna
ansökning om tillägg till §.22. samt förändring af §.§. 33 och
46 i Stadens Brandordning, förklarade sig emot dessa tillägg
och förändringar icke hafva något att erinra.

{§.2.}
Egaren af Grönsta egendom, Herr Alfred Norrman, hade
uti en till Nämndens Ordförande ingifven, till Kommunal-
stämman ställd, ansökning anhållit om rättighet till
mindre partihandel med bränvin vid bränneriet
i Grönsta.

Då Nämnden ansåg fördelaktigt att handel af
ifrågavarande beskaffenhet må finnas inom Socknen,
förklarade Nämnden sig emot den gjorda ansökningen
för sin del icke hafva något att erinra.

{§.3.}
Jonas Ersson i Sahl och Anders
Larsson i Grönsta plikta vardera 2 rd [riksdaler] för uteblifvande,
denne dag.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.

/Ax; K:son Leijonhufvud./
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105806.

Personrelationer