Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 december 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämn-
dens i Kloster Socken samman-
träde i Sockenstugan den 21
December 1881.

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar O. Olsson i Skiftinge,
Carl Carlsson i Röksta,
Lars Olsson i Ånsöga,
Olof Ersson i Ånsöga,
Herr Baron A. Leijonhufvud,
Anders Larsson i Grönsta
Gustaf Olsson i Eckersta
Jonas Ersson i Sahl
Carl Olsson i Glömsta

§1.
Underhållet för fattiga för nästa års 1:a
hälft bestämdes sålunda:

{Inom fattighuset}
1:o Förestånderskan Stina Hugg för månad 3:50
2 Johanna Carlsdotter 3:-
3 Soldat Ströms enka 4:-
4 Anna Sofia Melin 3:-
5 Brita Stina Slag 3:-
6 Brinks enka 3:-
7 förre Soldat Sjögren 2:50
8 Jan Petter Perssons enka 2:70
9 Anders Andersson med hustru 5:-
10 f. d. Pigan Carin Persdotter fr. Ärsta 2:50
11 Jonas Janssons enka från Hagnesta 2.-
12 Snickaren Lindqvist från Ärna 2:-
13 Enkan Lennström från Grönsta 2:-50.
14 Johanna Forslund från Rosenlund 3:-

{Utom fattighuset.}
1. Enkan Norgren för månad 2:-
2 Carin Hedström vid Tunafors 3:-
3 Lars Erssons enka i Ärna 2:-
4 Erik Anderssons enka i Skensta 2:50
samt till ved 6:-
5 Charlotta Berglund vid Tunafors, hyra
för året 12:-
6 Cajsa Olsdotter vid Gärtre, för månad 1:50
till ved 6:-
7. Aflidne Smeden Carlssons enka vid Nytorp, för mån. 4:-
8 Björkroth med hustru, för månad 5:-
9 Anders Persson med hustru fr Gårdskäl, för månad 3:-
10 Enkan Fredriksson i Hallingelund, för månad 1:
11 Arbetskarlen Per Jansson i Hagnesta, för månad 3:-

{Samt nyantagen}
12 f. d. Drängen Gustaf Persson, för månad 2:
13 Enkan Anna Lindberg, för månad 1:-
14 Enkan Anna Brita Storm fr Gredby - för månad 1:-

§2
Underhållet för fattiga barn för nästkommande
års 1:a hälft bestämdes sålunda

1 Maria Olsdotter i Wintertorp, för månd 3:-
2 Falks enka i Löflund, för månd 4:-
3 Quicks enka, för månd 3:-
4 Enkan Gustafsson i Gustafslund med
7 barn för månd 15:-
5 Pigan Wilhelmina Odes son Anders Wilhelm
hos Torp Westling i Torntorp i Stenqvista 2:-
6 Pigan Wilhelmina Odes son Carl Erik i Barnhemmet 5:-
7 Magdalena Perssons son Carl Oskar i Barnhemmet 5:-
8 Magdalena Perssons dotter Johanna Albertina i Barnhemmet 5
9 f. d. Soldat Brinks son Erik Axel i Barnhemmet 5:-
10 Pigan Carin Jonsdotters dotter Augusta från Hagnesta
i Barnhemmet 5:-
11 Aflidne Arbetskarlen Lennströms son Carl Johan
från Grönsta i Barnhemmet 5:-

§3.
Följande personer beviljades tillfälligt under-
stöd till julen, nemligen:
Enkan Bergström från Gultbrunn 4:-

§4
I stället för julkost erhåller hvarje hjon i såväl
fattighuset
som äfven alla öfriga
hvardera 4 Kronor.

Hvarje hjon i fattighuset erhåller derjemte
väf till 1 lakan.

Samma dag uppläst och godkändt

/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/J, Ericksson/
Sahl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105800.

Personrelationer