Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juli 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juli 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster Socken
sammanträde den 20 Juli 1889

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
A Leijonhufvud,G Berglund,L Olsson,O Andersson
P Larsson,A Larsson,G Engström,C Olsson,O Eriksson,C Carlsson

§1
I anledning af FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna hos
Konungens Befallningshafvande gjorda framställning om
åläggande för Kloster socken att gällda af sökande
styrelsen lemnadt understöd för flickan Augusta
Carolina Andersson,beslöt nämnden att som flickans
moder hade hemortsrätt innom Kloster socken god-
känna krafvet;vidare beslöts att till flickans
nuvarande fostermoder uti fosterlön under
återstoden af detta halfår betala 4 k:r i månaden

§2
L G Eriksson i Ärsta begärde hyreshjelp beslöts
han skulle erhålla 10 kronor för detta halfår.

§3
Soldaten C.Th Roos begärde uppfostringhjelp för
sin broder Carl Gustaf emedan fadren vore oför-
mögen att uppfostra honom,beslöts han skulle
erhålla 3 k:r i månaden

§4
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar C Carlsson
och O Eriksson. Som ofvan

/J,E,Olsson,/

Justeradt /O.Eriksson/

/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juli 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105796.

Personrelationer