Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1878

Anmärkning

Protocoll fördt hos Kommunalnämnden i Klosters
Socken den 19. December 1878.

Närvarande Ordföranden
Herr Friherre Ax K:son Leijonhufvud
Herr O. Olsson i Skiftinge
Herr P. Olsson i Gärdtre
Herr Jan Jonas Jansson i Qvinnersta
Herr Lars Olsson i Ånsöga
Herr J, Ericsson i Sahl
Herr C, Carlsson i Röksta
Herr A,V, Noréus i Tunafors
Herr C, Olsson i Glömsta
Herr G, Olsson i Eckersta

{§:1.}
Mönstrades Socknens fattiga och bestämdes understödet för ½
år från den 1 Januari 1879, på följande sätt:

{1:mo Innom Fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg i Månaden 3.50.
2. Hjonet Johanna Carls:dtr i månaden 3.-
3. Hjonet Afl. Soldat Ströms Enka i månaden 3.50.
4. Hjonet Anna Sofia Melin i månaden 3.-
5. Hjonet Brita Stina Slag i månaden 3.-
6. Hjonet förre Soldaten Brinks Hustru för wintern i månaden 2.-
7. Hjonet förre Soldaten Sjögren för wintern i månaden 2.-
8. Hjonet förre Drängen And. Petter Jansson till Kläder och
för bo i fattighus 1.-
9. Hjonet arbetaren Jan Petter Perssons Hustru 2.70.
10. Anders Andersson med Hustru från Gårdskäl 3.-
samt för hvarje Hjon Domestik till Lintyg. och 4 Kronor
hjulpenningar

2:o Utom Fattighuset
N:o 1. Enkan Norgren i mån 1.30.

2. Katrina Hedström vid Tunafors - i mån 2.-

3. Sven Larssons Enka i Grönsta i mån 2.-

4. Lars Erssons Enka i Ärna (samt för en gång till wed 6 Kr:) 1.50.

5. Jan Jansson i Norrtorp i mån 2.-

6. Eric Anders Enka i Skensta i mån 2.-
Eric Anders Enka till wed för en gång 6. Kr. -

N:o 7. Enkan Anna Greta Anders:dtr fr: Måsta, bor hos sin son
Arbetaren A.G. Sandborg i Thorshälla 5.Kr: hvarje ½ år -

8. Charlotta Berglund vid Tunafors hyresbidrag för året 12. Kronor

9. Kajsa Ols:dtr vid Gärtre (och på en gång till wed 6. Kron)
i mån 1.-

10. Jonas Janssons Enka i Hagnesta i mån 2.-

11. förra Pigan Karin fr: Ärsta nu i Fattighuset i mån 2.-

12. förre Dräng Olof Jonsson med Hustru fr: Hugelsta hyres-
bidrag i mån 2.-
detta hyresbidrag räknas fr: d: 1 October detta år
och bestämdes, att utom det månatliga understödet skulle
tilldelas 9. sty: af ofvanståend fattighjon 4. Kronor hvardera
till Julhelgen. - -

13. Obotligt sjuke Sliparen Carl fr: Engqvist fr: Bryggartorp 2.-
man nu på Socknen skrifven får bo i fattighuset

14. förre drängen Albert Lång vid Hugelsta t.v. för månaden 6

Understödet till fattiga barn af Kommunalkassan bestämdes
för 6. månader fr:d: 1. Januari 1879, som följer:

N:o 1. förra Pigan Catharina Jons:dtr i Hagnesta 3 barn i mån 6.-

2. Afl: Eric Jonsson fr: Gredby son Frans Wictor född 1865 d.
23/9. hos Torparen A,G, Jansson i Engstugan Fors SK:n i mån. 5.-

3. Ogifta Maria Ols:dtr i Wintertorp 3 barn i mån. 5.-

4. Afl. Soldaten Falks Enkas 2 barn hos Modren i Löflund i
mån 3.-

5. Afl: Anders Qvicks Enkas Son Joh August född 1867. i
mån. 3.-

6. Pigan Wilhelmina Odes barn nu hos Torparen Westling i
Torntorp Stenqvista SK:n 3.-

7. Eric Jonssons Enka i Löfstugan son Carl Eric, född 30/1
1865. nu hos Torp i Kalkberget. 5.-

8. Afl. Anders Fredrickssons från Gärdtre Son Eric,
Wilhelm född 65 - 8/11. nu i Barnhemmet - 5.-

9. Pigan Wilhelmina Odes Son Carl Eric född 73. 10/2 -
nu i Barnhemmet. 5.-

10. Johanna Frids Son Frans Oscar född 65 26/9. i Barn- 5.-
hemmet

11. Afl. Jonas Perssons i Gårdskäl Dotter Clara Amanda
född 66 - 31/3. nu i Barnhemmet. 5.-

12. Afl. Gjutaren A. Höglund fr: KlostersStröm dotter
Johanna Wilhelmina född 67. 17/5. nu i Barnhemmet. - 5.-

13. förra Pigan Magdalena Pers:dtr barn Carl Oscar född 71.
26/8., Maria Albertina född 74. 1/3. nu i Barnhemmet 10.Kr:

14. förre Soldaten Brinks Barn, Johanna Mathilda född 65. 23/6.
Eric Axel född 67/6/3. nu i Barnhemmet - 10.Kr:

15.Afl: Arbet. Lars Nilssons fr. Hugelsta Son Carl Eric
född 65. 30/1.

{§:2.}
Hyresmedlen för Fattighusets tomt utgjörande 25. Kronor, hvilka
den 1. October innevarande År till hjonen inom Fattighuset
utdelats, godkändes af Nämnden

Uppläste och godkändt den 28 December 1878.

/L;P;Åkerman/

/J Ericksson/
/Sahl/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105782.

Personrelationer