Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Kommunal-
Näm
den i Klosters Socken den 19 De-
cember 1877.

N:de. Herr L. P. Åkerman,
Herr O. Olsson, Skiftinge,
Herr Olof Eriksson, Ånsöga,
Herr L. E. Olsson, Ånsöga,
Carl Olsson, Glömsta,
Herr Jonas Eriksson, Sahl,
Herr Per Olsson, Gerdtre, samt
suppl. Herr Olof Andersson, Röksta,
Herr P. O. Larsson, Slagsta,
Herr I. Jonsson. Qvinnersta.
Jonas Jansson i Qvinnersta.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattige och be-
stämdes till dem understöden för ett halvft
år från den 1 nästkommande Januari till Juli
månads början, på följande sätt:

{1:o Inom fattighuset.} {Kronor}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg, i månaden - 3,50.
N:o 2. Johanna Carldotter - i månaden 3,00
N:o 3. Ströms Enka - i månaden 3,50
N:o 4. Anna Sofia Melin - i månaden 3,00
N:o 5. Brita Stina Slag - i månaden 3,00
N:o 6. F. Soldaten Ljung - i månaden 3,00
N:o 7. F. Soldaten Sjögren - i månaden 1,50
{Kronor}
N:o 8. F. drängen Anders Petter Jansson - till kläder - i mån.1,00
N:o 9. Arbetskarlen Jan Petter Perssons hustru - i mån. 2,70.
N:o 10. F. Soldaten Brinks hustru, tillfälligt - i mån. 1,50.

{2:o Utom fattighuset.}
N:o 1. Enkan Norgren - i mån. - 1,30.
N:o 2. Catharina Hedström vid Tunafors - i mån. - 2,00
N:o 3. Sven Larssons Enka i Grönsta - i mån. - 2,00
N:o 4. Lars Nilssons Enka i Hugelsta - i mån. - 3,00
N:o 5. Lars Erssons Enka i Ärna - i mån. -
N:o 6. Jan Jansson i Norrtorp - i mån. - 2,00
N:o 7. Per Persson i Heljesta - i mån. - 2,00
N:o 8. And. Andersson med hustru i Gårdskäl - i mån. - 3,00
N:o 9. Erik Anderssons Enka i Skensta - i mån. - 2,00
till ved för en gång 6 kr. bet.

N:o 10. Enkan Anna Greta Andersson i Måsta, nu i
Thorshälla, för ett halfår {5 Kronor} - 5.00
N:o 11. Enkan Charlotta Berglund vid Tunafors hyresbidrag i mån, 1 kr.
N:o 12. Enkan Kajsa Olsson från Gärdtre på en gång till ved, 6.00
N:o 13. Jonas Janssons Enka i Hagnesta - i mån. - 2,00

{§2.}
Understöd till Julen skulle utdelas med 4 kr. till
hvardera af dem i fattighuset och 2 kr. till hvar
och en af understödstagarne utom fattighuset, i stäl-
let för julkost in natura.

{§3.}
Understöd till sockens fattiga barn af Galleénska
räntemedlen och fattigkassan bestämdes för 6
månader från den 1 instundande Januari, som föl-
jer: {Kr.}

N:o 1. Catharina Jansdotter i Hagnesta, 3 barn, i mån. - 5.00
N:o 2. Afl. Erik Jonssons fr. Gredby dotter, {Maria}
{Christina} hos Torp. C. J. Eriksson i Lugnet, Fors S:n i mån. 3.00
N:o 3. Samme mans son Frans Viktor hos Torp. A. G.
Jansson i Ängstugan, Fors S:n - 5.00
N:o 4. Og. Maria Olsdotter i Wintertorp med 3 barn - 5.00
N:o 5. Afl. Soldaten Falks enkas 2 barn, hos modren - 3.00

N:o 6. Jäderlunds son Gustaf Edvard, hos Smeden P. I.
Pettersson i Eskilstuna - 3.00
N:o 7. Anders Quicks Enkas son, Joh. August, hos modr. - 3.00
N:o 8. Tjenstfl. Wilhelmina Odes barn, hos Torp. A West-
hling i Torntorp, Stenqvista S:n - 3.00
N:o 9. F. Soldaten Lindbergs son i Gerdtren, Ad. Fredrik,
hos Skomakaren G. W. Lindgren i Eskilstuna,
sed. den 14 Mars detta år, till kläder, i mån - 3.00
N:o 10. Anders Fredrikssons fr. Gerdtre son, Erik
Wilhelm i Barnhemmet - 5.00

N:o 11. Tjenstfl. Wilhelmina Odes son, Carl Erik i Barnhemmet 5.00
N:o 12. Og. Johanna Frieds son Frans Oskar i Barnhemmet - 5.00
N:o 13. Jonas Perssons fr. Gårdskäl dotter
Clara Amanda i Barnhemmet - 5.00
N:o 14. Gjutaren And. Höglunds dotter Johanna
Wilhelmina i Barnhemmet - 5.00
15. Og. Magdalena Persdotters barn, Carl Oskar
o. Maria Albertina i Barnhemmet tillhopa - 10.00

16. Afsked. Soldaten Brinks barn, Johanna Ma-
thilda o. Erik Axel i Barnhemmet - tillhopa - 10.00
17. Erik Janssons Enkas i Löfstugan 2 barn, hos modr. 5.00

{§4.}
Anstäldes auktion för upphandling af vedbehofven för
nästkommande år åt socknens fattighus och barn-
hem, hvilka behof nu beräknades till circa 30 fam-
nar barrved att levereras vid anfordran.

Ordf. anmälde att skriftligt anbud å 13 kr. famnen
inkommit från Johan Erik Olsson i Gårdskäl, hvilket
anbud, då lägre anbud nu icke afhördes, antogs.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.

/J; Ericksson/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105781.

Personrelationer