Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Klosters Socken sammanträde i Socknen-
stugan den 18 December 1879.

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herr Baron A. Leijonhufvud
Olof Olsson i Skiftinge
Karl Karlsson i Röksta
Jonas Ersson i Sahl
Carl Olsson i Glömsta
Gust Olsson i Eckersta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga.

§1

Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
deras underhåll för nästkommande halfår sålunda

{Inom Fattighuset}
1:o Förestånderskan Stina Hugg, i månaden 3:50 b.
2:o Johanna Carlsdotter - 3:- b.
3:o Aflidne Soldat Ströms enka - 3:50 b.
4:o Anna Sofia Melin - 3:- b.
5:o Brita Stina Slag - 3:- b
6:o förre Soldat Brinks hustru - 2:- b.
7:o förre Soldaten Sjögren - 2:- b.
8:o Jan Petter Perssons hustru - 2:70 b.
9:o Anders Andersson med hustru - 3:- 3b.
10:o f.d. Pigan Carin Persdotter från Ärsta 2:- 2b.
11:o Sliparen Engqvist - 2:- död
[MARG:Död]
12:o Jonas Janssons enka från Hagnesta - 2:- 2.

{Utom fattighuset}

N:o 1 Enkan Norgren - 2:- b.
2 Katrina Hedström från Tunafors - 2:- b
3 Sven Larssons enka i Grönsta för vintermånaderna - 1:- b.
4 Lars Erssons enka i Ärna - 1:50 B.
Samt till ved - 6:- B.
5 Jan Jansson i Norrtorp - 3:- B.
6 Erik Anderssons enka i Skensta - 2:50 B.
Samt till ved - 6:- B.
7 Enkan Anna Greta Andersdotter från Måsta
för år - 10:-
8 Charlotta Berglund vid Tunafors. hyresbidrag
för år - 12:-
9 Kajsa Olsdotter i Gärtre i månaden - 1:- Bet.
Till ved - 6:- Bet.

10 f.d. Drängen Olof Jonssons enka i månaden - 1:-
11 f.d. Drängen Albert Lång med hustru, i månaden - 5:- b.
12 f.d. Smeden Carlssons hustru, i månaden - 4:- B.
13: f.d. Arbetsk. Björkroth vid Horsbrickan - 3:- B.
14 Enkan Lovisa Catharina Bergman vid Klosterström
i månaden - 5:- B.
15 Anders Persson från Gårdskäl med hustru, nu i
Eskilstuna, för månad - 3:- bet.
16 Johanna Forslund vid Rosenlund å Gårdskäls
egor, för måndaden - 3:- bet.
17 Enkan Bergström i Slagsta, för månad - 2:- B.

dessutom beslöts att till Julhelgen skulle hvarje
hjon i fattighuset erhålla domestik till ett linne
Samt 4 Kronor och öfriga hjon 4 Kronor hvar-
dera.

§2.

Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes underhållet för nästkommande
halfår sålunda.

1:o förra Pigan Carin Jonsdotter från Hagnesta, för månad - 5 b.

2 Aflidne Erik Janssons från Gredby son Frans Victor
hos Torp. A. G. Jansson i Ängstugan Fors
Socken, i månaden - 5:-

3 Ogifta Maria Olsdotter i Wintertorp 3 barn
i månaden - 5:- B.

4:o Aflidne Soldaten Falks enkas 2 barn, hos modren
i månaden - 4: b.
deraf 3 Kronor till underhåll för barnen och 1 Krona som
hyra för Maria Olsdotter

5 Anders Quicks enkas son Johan August, i månaden - 3:-

6 Pigan Wilhelmina Odes barn Anders Wilhelm hos
Torp Westling i Torntorp, för månad - 3:-

7 Erik Janssons i Löfstugan enka son Carl Erik
i månaden - 5:- B.

8 Jonas Perssons i Gårdskäl dotter Clara Amanda
hos Torp P. J. Pettersson i Sandstugan, i månaden - 3:-

9 Anders Fredrikssons från Gärtre son Erik Wil-
helm hos Torp Hedström under Ribbingelund
i månaden - 3:-

10 Pigan Wilhelmina Odes son Carl Erik i Barn-
hemmet för månad - 5:-

11 Aflidne Gjutaren A. Höglunds från Klosterström
dotter Johanna Wilhelmina i Barnhemmet - 5:-

12 f.d. Pigan Magdalena Persdotters son Carl Oskar
och dotter Maria Albertina
båda i Barnhemmet. - 10:-

13 Afskedade Soldat Brinks barn Johanna
Mathilda och Erik Axel i Barnhemmet - 10:-

14. f.d. Pigan Carin Jonsdotter från Hagnesta dotter
Augusta i Barnhemmet - 5:-

15 Aflidne Lars Nilssons son Carl Erik från
Hugelsta i Barnhemmet - 5:

16 Aflidne Arb. Lennströms son Carl
Johan från Grönsta, i Barnhemmet - 5:-

17 Pigan Lovisa Neijström från Grönsta för
dottern, tillfälligt - 5:-

Likaledes beslöts att de under N:ris 1, 3 och 4 upptag-
ne underhållshjon skulle hvardera erhålla 4 Kro-
nor som julkost.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/O, Olsson/
/Carl Carlsson/

Uppl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105775.

Personrelationer