Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1875

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken den
18 December 1875

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Jonas Eriksson, Sahl
Herr Carl Olsson, Glömsta.
Herr Carl Carlsson, Röksta.
Herr Olof Andersson, Röksta
Herr Per Olsson, Gärdtre
Herr Anders Larsson, Grönsta
Herr Lars Olsson, Ånsöga
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr A. V. Noréus, Tunafors.

{§.1}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des för dem understöden under instundande sex må-
nader, som följer:

1:o {Fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden -
3,50.
2 Blinda Maja Ersdotter -
3,50.
3. Johanna Carlsdotter -
3:-
4. Ströms Enka -
3,50.
5. Anna Sofia Melin -
3:-
6. Brita Stina Slag -
3.-
7. Jan Petter Perssons hustru -
2,70.
8. Magdalena Persdotter med 2 barn -
10:-
9. förre Soldaten Ljung -
3.-
10 f. d. Soldaten Sjögren får bo i fattighuset.
11. f. d. Drängen Anders Petter Jansson -
1:-

2:o {utom fattighuset.}
{I
månaden}
N:o 1. Enkan Norgren -
1,20.
2. Maria Ersd:r hos Sold. Svedin -
2,40.
3. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors -
2,40.
4. Catharina Hedström vid Tunafors -
2.-
5. Charlotta Berglund vid Tunafors -
1.-
6. Maja Stina på Gredby egor -
2-
7. Enkan Malmqvist i Ärna -
1,40.
{samt till ved 3 Kr. på en gång}
8. Sven Larssons Enka i Grönsta -
2.-
9. Lars Nilssons Enka i Hugelsta -
4,50.
10. Lars Erssons Enka i Ärna -
1,40.
11. Jan Jansson i Norrtorp -
1,40.
12. Per Persson i Helgesta -
1,50.-
13. Anders Andersson med hustru i Gårdskäl -
4,50.
14. Erik Anderssons Enka i Skensta -
2.-
{samt på en gång 6 kr. till vedbrand.}
[MARG: {bet.}]
15. Enkan Stina Ersd:r från Måsta -
,50.
16. Enkan Kajsa Olsd:r i Gärdtre erhåller på en
gång 6 kr. till vedbrand.
[MARG: Bet.]

{§.2.}
Understödet till socknens fattiga barn af
Galléenska medlen och fattigkassan bestämdes
för instundande sex månader, som följer:

{I mån:}
N:o 1. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda}
hos Gelbgjutaren C. A. Johansson i staden -
3:-

2. afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre son
{Erik Wilhelm} hos Torparen Anders Eklund
i Barfva -
4.-

N:o 3:o Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son {Frans
Erik} hos Skräddaren Hallberg vid Årbylund -
4.-

4. Afl. Torparen Erik Janssons från Gredby dotter {Maria
Christina} hos Torparen Erik Persson
vid Slagsta Bierstuga -
4.-

5. Samme mans son {Frans Victor} hos Anders Gustaf
Jansson i Ängstugan -
5,50.

6. Anders Qvicks Enkas son {Johan August} hos
modren -
3.-

7. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn,
hos modren -
3.-

8. Afl. Soldaten Falks Enkas 2 barn, hos modren -
5:-

9. Erik Janssons Enkas i Löfstugan 2 barn, hos modren -
5:-

10. Afsked. Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik
Theodor} hos Skomakaren
3.-

11. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Anders
Gustaf} hos O. Olsson på Skiftinge -
3.-

12. Tjenstflickan Wilhelmina Odes barn i Barnhemmet
5.-

13. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i Barnhemmet
5:-

14. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter {Wilhelmina}
i Barnhemmet -
5.-

15. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter {Clara Amanda}
i Barnhemmet -
5.-

16 Afl. Soldaten Lindbergs Enkas son {Adolf Fredrik}
i Barnhemmet -
5.-

17. Afl. Petter Perssons Enkas dotter {Augusta} i Barnhemmet -
5:-

18. Afl. Gjutaren August Höglunds dotter {Johanna Wilhelmina}
i Barnhemmet -
5:-

{§.3}
Till julen skulle utdelas 4 kronor till hvardera
i fattighuset och 2 kronor till hvardera
af understödstagarne utom fattighuset, istället
för julkost in natura.

{§4.}
Som frågan om Anders Olssons i Römåssen
försättande i omyndighetstillstånd beror på
bevisnings förebringande vid instundande Winter
Tinget; uppdrogs åt Ordföranden att ombesörja
målets fullföljande med bevisning, som är
att tillgå.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud:/
/Olof Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105774.

Personrelationer