Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1869

Anmärkning

Protokoll,fördt vid Kommunal-
Nämndens i Klosters Socken
sammanträde den 18 December 1869.

Närvarande Ordföranden H:r L.P.Åkerman.
Ledamöter.H:r J A. Aulin
A.P.Andersson i Helgesta
Olof Eriksson I Ånsöga
Carl Carlsson i Röksta
Gustaf Olsson i Eckersta
Carl Olsson i Glömsta
V.Noréus på Tunafors
A.F.Kohlström på Gredby
Friherre A.K:son Leijonhufvud.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes under-
stödet till dem för sex månader från och med 1 Januari
till 1 Juli 1870.

1:o{Inom fattighuset.}
N:o 1.förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden
1.lispund mjöl och -[Riksdaler] Rd 1,50.
2.Maria Ersdotter,blind,1 1/2 lispund mjöl och - 1-
3 Johanna Carldotter,1 lispund mjöl och - 1.-
4.Lisa Larsdotter,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
5.Anders Nilssons Enka fr.Salsta, 1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
6.Lars Olssons Enka,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
[MARG:död]

7.förre drängen Lars Gustaf Persson,1 lispund mjöl och - 1.-
8.förre drängen And.Gustaf Malmsten,1 lispund mjöl och - 1.-
9.Anna Sofia Mellin,1 lispund mjöl och - 1.-
10.Orgeltramparen Ströms Enka,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
11.Anders Perssons Enka,1 lispund mjöl och - 1.-
12.Erik Nilssons Enka,1 lispund mjöl och - 1.-

{Skolande hvardera delsutom erhålla
1/2 Kanna Ärter i månaden.}

2:0{utom fattighuset.} {I månaden}

13.enkan Norgren från Lönsta,1/2 lispund mjöl och - 50 öre
14.Soldaten Ljungs hustru,1 lispund mjöl och - 1:-
15 Enkan Maria Ersdotter hos Sold.Svedin,1 lispund mjöl och - 1.-
16.Enkan Brita Stina Slag,1 lispund mjöl och - 1.-
17.Enkan Bergström från Balsta,1 lispund mjöl-
18.Förre Trumslagaren Revelj,hyreshjelp - 2.-
19.Anna Greta Andersd:r på Socknen - 1.-
20.Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1.-
21.Maria Björk vid Tunafors - 1.-
22.Carl Andersson med hustru vid Stentorp,1 lispund mjöl
23.Jonas Jansson med hustru vid Hagnesta,1.lispund mjöl
24.Per Persson i Helgesta, 1/2 lispund mjöl
25.Petter Persson med hustru vid Tunafors,1 lispund mjöl och 50 öre
26 Jonas Nilssons Enka vid Tunafors,1 lispund mjöl och - 1:-
27.Jan Jansson i Norrtorp,under vintermånaderna,1 lispund mjöl
28.Erik Westman,1/2 lispund mjöl och - 50 öre
29.Enkan Maja Stina Andersd:r på Gredby egor,1/2 lispund mjöl och 50 öre
30.Enkan Malmqvist i Ärna,1 lispund mjöl.
{och till vedbrand på en gång 3 Rd
31.sinnessjuke Lars Jansson 2. Rd.
32.Enkan Greta Hugg vid Hugelsta,1/2 lispund mjöl och 50 öre
33.Sven Larsson med hustru vid Grönsta,åt dem sjelfve 2.-
{samt extra understöd till hushyra efter
Ordförandens bepröfvande.}
34.Lars Nilsson vid Hugelsta,2 1/2 lispund mjöl och Rd 1.-
35.förre Drängen Anders Petter Jonsson från Gärdtre, 1/2 lispund mjöl.
36.Arbetskarlen Anders Olsson i Rödmåssen 1 lispund mjöl

{§.2.}
Understödet af Galleénska medlen till de fattiga
barnen bestämdes under instundande 6 månader från
1 Januari till 1 Juli 1870;och skulle barnen i hvarje
månad erhålla.

N:o 1.Enkan Stenqvists barn,hos henne - 2.-
[MARG:55]
2.Anders Qvick Enkas dotter{Mathilda}hos Sol-
daten Hast - 4.-
[MARG:61.19/3.]
3.Densammas söner {Carl Gustaf}och {John August}
hos modern - 4.-
[MARG:58
68.]
4.Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta tvenne barn
{Agnes Charlotta}och {Lovisa Mathilda}hos
Lars Bergman i Janslunda,Thorshälla S:n - 8.-
[MARG:58
59.]
5.Gustaf Sjögrens dotter.{Anna Charlotta},hos
Axel Wilhelm Olsson i Hellby,Thorshälla S:n, - 4.-
[MARG:58.]
6.Carl Erik Falks Enkas 2:ne barn,hos modren - 6-
7.Olof Perssons vid Sahl Enkas barn,hos henne - 3.-
[MARG:59.]
8.Enkan Anna Sofia Jäverts son {Carl Johan},hos henne, - 2.-
9.Förre Soldaten Lindbergs Enkas 2:ne barn,hos henne, - 5:-
[MARG:57.
63.]
10.Torparen Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 3.-
[MARG:57.]
11.Samme mans dotter {Anna Sofia}hos P.E.Lundqvist
i Svista - 3.-
[MARG:59]
12.Samme mans son {Anders Gustaf}hos Lars Hultman i Stora
Tidö - 5:-
[MARG:61.]
13.Samme mans dotter{Wilhelmina}hos Skräddaren
Mellin vid Rosslinge - 5.-
[MARG:63.]
14.Samme mans son {Erik Wilhelm}hos Torparen
Anders Eklund i Hagstugan,Hammarby - 6.-
[MARG:68.]
15,Afl.Erik Jonssons från Löfstugan tre barn {Andrea
Sofia},{Brita Christina}och {Carl Erik}hos
modren - 5:-
16.Afl.Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son
{Anders Gustaf}hos And.Andersson d.y i Ärsta - 5:-
[MARG:58.]
17 Samme mans son {Johan Henning}hos Soldaten
Brink i Thorshälla S:n 6.-
[MARG:61]
18.Samme mans son {Carl}hos h:r O.Olsson på Skiftinge - 2.-
[MARG:55.]
19.Samme mans son {Frans Erik}hos Skräddaren
Hallberg vid Årbylund - 5:-
[MARG:63.]
20.Samme mans dotter {Clara Amanda}hos Per
Olsson i Mon,Husby s:n - 5.-
21.Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard}hos Smeden
Björnberg i Eskilstuna - 5.-
[MARG:63 7/11]
22.Samme mans son [Erik Viktor]hos Skomakaren
August Berglund i Löfsätter,Dunkers S:n - 5.-
[MARG:58 14/3.]
23.Petter Persson vid Tunafors dotter {Augusta}i
Barnahemmet - 5:-
[MARG:62.14/7.]
24 Erik Anderssons i Skensta Enkas 2:ne barn,hos henne 4:-
[MARG:56.
59]
25.Afl.Torparen Jan Erik Janssons vid Gredby barn
{Carl Erik},{Frans Viktor}och{Maria Christina}
hos Anders Gustaf Jansson i Ängstugan,Fors S:n - 12.-
[MARG:55.
62.
65.]
26.Samme mans dotter {Sofia}hos Kakelugnsmakaren
Thelin i Eskilstuna - 4.-
[MARG:60.]
27.Arbetskarlen Bergqvists son {Frans Henrik Theodor}
hos Skomakaren Per Gustaf Andersson i Hellstugan - 6:-
28.Ogifta Maria Olsdotters vid Wintertorp,2:ne barn,hos henne - 3:-

{§.3.}
Bestämdes att julkosten till de fattiga skulle utgå
som följer,neml 1 lispund bröd,10 skålpund kött och 5 skålpund Sill
samt 1 rd [riksdaler rmt [riksmynt]i penningar till hjonen hvardera i
fattighuset.Öfriga fattiga,som njuta understöd,
skulle erhålla hvardera 1/2 lispund bröd och 75 öre.

Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta och Olof
Eriksson i Ånsöga upphandlar och utdelar ko-
sten för besväret dermed erhålla de hvardera
1 rd.

{§.4.}
Antogs Herr A.F.Kohlströms anbud att
till fattighuset lefverera erforderlig Barrved
efter ett pris af 7 rd p:r 3 alnars famn.

{§.5}
Åt Kyrkvärden Carl Carlsson i Röksta uppdrogs
att till fattighuset anskaffa erforderlige effekter.

/L;P;Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/Ax;K:son Leijonhufvud/

/A,W,Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105773.

Personrelationer