Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den
17 Juni 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, O Eriksson, G. Andersson
A. Eriksson, E. G. Engström, Aug. Eriksson, P
Larsson. Nils Jansson. O. Andersson, samt
i st. f. J. J. Jonsson suppleanten Carl Eriks-
son i Svista.

§1.
Till församlingens fattiga bestämdes understö-
det för nästkommande halfår Sålunda.
{Inom fattighuset}
N:o 1. förestånderskan hustrun Lovisa Pettersson för mån. 5.00.
N:o 2. Johanna Lännström för mån. 4.50.
N:o 3. Johanna Carlsdotter för mån. 4.00.
N:o 4. Anna Sofia Mellin för mån. 4.00.
N:o 5. Petter Janssons enka. för mån. 4.00.
N:o 6. enkan Lovisa Gustafsson. för mån. 4.00.
N:o 7. Anders Perssons enka. för mån. 4.00.
N:o 8. Qvicks enka för mån. 4.00.
N:o 9 & 10. Johannes Larsson med hustru för mån. 7.00.
N:o 11. Nordgrens enka för mån. 4.00.
N:o 12. Falk för mån. 3,00
N:o 13. A. G. Wennerlund för mån. 2.00.
N:o 14. L. G. Erikssons enka för mån. 4.00.

{Utom fattighuset.}
N:o 15. Fredrikssons enka Hallingelund. för mån. 3.00.
N:o 16. Per Janssons enka Hagnesta. för mån. 3.50.
N:o 17. Svensson. för mån. 5.00.
N:o 18. Maria Jansson Ärna för mån. 2.00.
N:o 19. enkan Charlotta Pettersson. Hällstugan för mån. 3.50.
N:o 20. enkan Anna Stina Jonsdotter Johannislund. för mån. 3.00
N:o 21. enkan Augusta Sofia Carlström för mån. 10,00.
N:o 22. C. A. Hedströms familj för mån. 20.00.
N:o 23. L. J. Jonsson Ärna för mån. 3.00.
N:o 24. Gust. Adolf Andersson. Persberg. för mån. 5.00.
N:o 25. enkan Fredrika Andersson. Haga. för mån. 10.00.
N:o 26. enkan Anna Malmsten Ömanstorp för mån. 15.00
N:o 27. enkan Edlund för mån. 4.00
[MARG:får ej]
N:o 28. Björklunds barn för mån. 5.00
N:o 29. C. Gustaf Roos. för mån. 3.00
N:o 30. Gerda Elisabeth från Helgesta. för mån. 3.00

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Carl Eriksson och Aug Eriksson Svista.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeradt
/August Eriksson/
/Carl Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105769.

Personrelationer