Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i sammanträde med
KommunalNämnden i Klosters
socken den 17 Juni 1868.

Närvarande: Ordföranden L. P. Åkerman
Herr Baron A. Leijonhufvud
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta
Landtbrukaren Gustaf Olsson i Eckersta
Landtbrukaren Carl Carlsson i Röksta
Landtbrukaren Olof Olsson på Skiftinge
Gustaf Carlsson i Ärsta.

{§.1.}
SOm Skomakaren Hällsberg på Gultbrunns egor
häftar för oguldna Kommunalutskylder, beslöts
att till liqvid deraf skulle innehållas motsva
rande del af det Hällsberg tillslagna bidraget
för till honom utackorderade Lars Gustaf Larsson
från Gårdskäl son Lars Fredrik.

{§.2.}
I Protokollet skulle antecknas att Per Erik Jäder-
lunds son {Edvard} blifvit inackorderad från den
1 sistl. Maj hos smeden Engbloms hustru för
5 Rd i månaden; och att samme mans son
{Johan} inackorderats hos soldaten Kling i
Eckersta för 5 Rd i månaden.

{§.3}
Förbereddes fattigvårdsmålen till instundande
kommunalstämma.

{§.4.}
Som inkomster från Gallénska fonden icke ingått
såsom påräknadt var, hade deraf uppstått
nödvändighet för KommunalNämnden att för
kommunens behof anskaffa medel.
Härom skulle Nämnden på blifvande
Kommunalstämma afgifva förslag derom
att Nämnden på församlingens gemen-
samma ansvar finge upptaga ett kassa
kreditiv i Södermanlands Enskilda Bank,
samt att en ytterligare uttaxering inom
socknen finge instundande höst ske till
ett belopp af 10 öre p:r fyrk; och skulle
Nämnden föreslå att ett arfvode för
denna uppbörds ordnande finge upp-
bäras af Ordföranden med 20 Rd.

{§.5.}
Till Fattighushjonen skulle midsommaren
utdelas kött, som anskaffas och utdelas
af Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta och
Lars Olsson i Ånsöga.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 juni 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105768.

Personrelationer