Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1872

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal Nämnden i
Klosters Församling den 17 December 1872.

Närvarande Herr LP. Åkerman
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr C. Olsson i Glömsta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr G. Olsson i Ekersta
Herr C. Carlsson i Röksta
Herr Patron Noréus
Herr Jan Jonas. Jansson i Qvinnersta, Zimmerman

§1.
Mönstrades Församlingens äldre fattiga, och bestämdes
understödet till dem för ½ år från den 1:sta Januari 1873
på följande sätt.

1:o Inom fattighuset

Nr:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden 3,20.Rd
Rd [riksdaler]
2. Blinda Maria Ersdotter 3,40.
3. Johanna Carlsdotter 2,70.
4. Anders Nilssons Enka 3,40.
5. Lars Gustaf Persson 2,70.
6. Anders Gustaf Malmsten 2,70.
7. Anna Sofia Melin 2,70.
8. Ströms Enka 3,40.
9. Anders Perssons Enka 2,70.
10.Eric Nilssons Enka 2,70.
11.Brita Stina Slag 2,70.
12.Afl Soldaten Stens Enka 2,70.
13.Förre Trumslag Revelj 2,70.

Utom Fattighuset.
Nr:o 1. Enkan Nogren 1,20. Rd
Nr:o 2. Enkan Maria Ersdotter, hos Sold. Svedin 2,40. Rd
Nr:o 3. Maria Björk vid Tunafors 1,50. Rd
Nr:o 4. Petters Perssons Enka vid Tunafors 1,90. Rd
Nr:o 5. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors 2,40. Rd
Nr:o 6. Eric Westmans Enka 2, - Rd
Nr:o 7. Enkan Maja Stina Andersdotter på Gredby egor 1,70. Rd
Nr:o 8. Enkan Malmqvist i Ärna 1,40. Rd
Nr:o 9. Enkan Greta Hugg, Hugelsta 1,70. Rd
Nr:o 10. Sven Larssons Enka i Grönsta 2,40. Rd
Nr:o 11. Lars Nilssons Enka i Hugelsta 4,50. Rd
Nr:o 12. Förre Drängen Anders Petter Jonsson till Kläder 1, - Rd
Hyreshjelp 1,50. Rd

Nr:o 13. Cathrina Hedström vid Tunafors 1, - Rd
Nr:o 14. Lars Erssons Enka i Ärna 1,40. Rd
Nr:o 15. Jan Jansson i Norrtorp 1,40. Rd
Nr:o 16. Per Persson Helgesta 1, - Rd
Nr:o 17. Enkan Stina Ersdotter i Måsta 50
Nr:o 18. Enkan Charlotta Berglund Tunafors, Hyreshjelp 1, - Rd
Nr:o 19. Anders Andersson med Hustru, Gårdskäl 4,50. Rd
Nr:o 20.

§2
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga barnen,
bestämdes för 6 månader från den 1:sta instundande Januari
till och med d: 30 Junii, och skulle dessa barn i månaden er-
hålla

Nr:o 1.Anders Qviks Enkas dotter Mathilda hos stat-
drängen Johan Larsson i Grönsta 4, - Rd
Nr:o 2. Afl Olof Anderssons i Grönstas barn, Angnes
Charlotta och Lovisa Mathilda hos Lars Bergman i
Janslunda Thorshälla Socken 6, - Rd
3.Gustaf Sjögrens dotter Anna Charlotta
hos Statdrängen Axel Wilh: Olsson i Hellby, Thorshälla S:n 4, - Rd
4. Olof Perssons vid Sahl Enkas Son August
hos Eric Ersson i Ekeby, Torshälla S:n 3, - Rd
Nr:o 5. Anders Fredrikssons från Gertre Dotter Anna
Sofia hos Eric Lundqvist i Svista 2, - Rd
Nr:o 6. Samma mans son Eric Wilhelm hos Torparen
Anders Eklund vid Heby Kjula S:n 4, - Rd
Nr:o 7. Afl Snickaren Jonas Persson fr: Gårdskäl son
Anders Gustaf, hos And:s Andersson i Ärsta 3, - Rd
Nr:o 8. Samma mans son Franz Eric hos Skräd-
daren Hallberg vid Åbylund 5, - Rd
Nr:o 9. Samma mans son Johan Henning hos

Skräddaren Lindvall i Eskilstuna 3, - Rd
enligt af ordföranden upprättadt Contrakt
Nr:o 10. Jäderlunds son Gustaf Edvard, hos Smeden
Björnberg i Eskilstuna 5, - Rd
Nr:o 11. Afl Torparen Jan Eric Janssons vid Gredby
2:ne barn Maria Christina och Frans Wictor hos
Anders Gustaf Jansson i Engstugan Fors S:n 9, - Rd
12. Samma mans dotter Sofia hos Kakelugns-
makaren Thelin i Eskilstuna 4, - Rd
13. Anders Qviks Enkas söner Carl Gustaf och
Joh: August hos modren 3, - Rd
14. Carl Eric Falks Enkas barn hos modren 2, - Rd
15. Enkan Anna Sofia Gäfverts son, Carl Johan
hos modren 2, - Rd
Nr:o 16. Eric Anderssons Enka i Skenstas son
August hos modren 3, - Rd
Nr:o 17. Ogifta Maria Olsdotters barn i Win-
tertorp 3 barn 3, - Rd
Nr:o 18. Afl Soldaten Falks Enkas 4 barn hos
modren i Löflund 6, - Rd
Nr:o 19. Ogifta Johanna Frids barn Franz Oskar
Nr:o 20. Afl Soldaten Linbergs son i Barnhemmet 5, - Rd
21. Afl And:s Fredrikssons från Gertre son And:s Gustaf
i Barnhemmet 5, - Rd
22. Samma mans Dotter Wilhelmina i Barnhemmet 5, - Rd
Nr:o 23. Afl Jonas Perssons från Gårdskäl Dotter Klara
Amanda i Barnhemmet 5, - Rd
Nr:o 24. Petter Persson i Tunafors dotter Augusta 5, - Rd
i Barnhemmet
Nr:o 25. Afsk Gardisten Bergströms son Franz
Henric Theodor i Barnhemmet 5, - Rd
Nr:o 26. Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäls son
Carl i Barnhemmet 5, - Rd
Nr:o 27. Afl Eric Jonssons i Löfstugan 3 barn hos mo-
dren 5, - Rd
Nr:o 28. Kommunal Nämnden föreslår till intagande i
Barnhemmet arbetskarlen Anders Olssons
i Römossens Dotter. 5, - Rd

§3.
Julkosten till Fattighjonen i Fattighuset be-
stämdes till contanta 4 Rd för hvardera i ett
för allt, öfrige fattige erhålla 2 Rd hvarje
person

Samma dag uppläst och justeradt

/L;P; Åkerman/
/C Olsson,/
/Ax; K:son Leijonhufvud/

Frånvarande Ledamöten Lars Larsson i Grönsta plik-
tar 2. Rd för oanmält förfall

/L;P; Åkerman/

/Carl Carlsson/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105765.

Personrelationer