Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 april 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 april 1880

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken
Sammanträde i Sockenstugan den
17 April 1880.

Närvarande:Undertecknad,ordföraande samt
Carl Carlsson i Röksta,
Olof Ersson i Ånsöga
Lars Erik Olsson i Ånsöga

§1.
Med anledning af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
hos Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökning om tillåtelse för Carolina Trosander att
under innevarande års sommarmåder idka
värdshusrörelse vid värdshuset Djur-
gården beslöt Nämnden såsom infordradt
Yttrande förklara sig ej hafva något att erinra
mot den gjorda ansökningen.

[MARG: afsändt d 19 april]

Samma dag uppläst och godkändt

/L;P;Åkerman/

/Carl Carlsson/

/Olof,Ericsson/

/Lars,Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 april 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105764.

Personrelationer