Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 septembr 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 septembr 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträd med komunal-
nämden i kloster Socken
i Sockenstugan den 16 Sep-
tember 1899

Närvarande undertecknad Ordf samt
Herrar ledanöter J Engström Aug Olsson
C F Lindkvist A Hagberg C Zakrison W Andersson
A Holmgren Axel Anderson E Olsson och
A Ahlborg

§1
Nämden beslöt att de ur komunens kassor
utlånta medlen skulle till inbetalning
uppsägas till den 1 Januari 1900 såvida ej lånta-
garne ville ingå på en ränteförhöjning af
en half Procent, och skulle efter denna för-
höjning lån mot inteckning under halfva
taxeringsvärdet betalas med 5 och inteckning
öfver halfva med 5½ samt lån mot säker-
het af endast borgen med 6 procents
ränta

§2
Att Justera detta protokoll utsågs Herrar
C Zakrisson Skensta och A Hagberg Ärsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/Carl Zachrisson/
/L, E. Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 septembr 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105763.

Personrelationer