Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
samanträd med komunal-
nämden i Kloster socken
i sockenstugan den 16 Juni
1900

Närvarande undertecknad ordf samt herrar
ledamöter J Engström A Hagberg C Zakrison
A Holmgren Axel Anderson Edv Olsson A Ahlborg
Samt med giltigt förfall frånvarande Aug
Olsson och Wikt Anderson

§.1
Ordföranden förelade komunalnämden en öfver komunens
inkomster och utgifter för år 1900 upprättad tablå
och som det visade sig att de influtna med-
len nu vore slut, beslöt nämden upptaga
ett tillfälligt lån af 2,500 kronor till betalning
af de närmast till betalning förfallna utgifter
na, och uppdrog nämden åt ordföranden
och vise ordföranden att gå i författning
om upplånandet af nämde summa

§2
Att justera detta protokoll utsågs ledamöter
na Axel Anderson och Edv Olsson

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/Axel Andersson/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105760.

Personrelationer