Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämndens i Kloster
socken sammanträde i Socken
stugan den 16 Augusti 1890.

Närvarande nämndens samtliga ledamö-
ter utom O Andersson i Röksta för hvilken
tillstädeskom suppleangen Herr C Fröman.

§1.
Nämnden beslöt bestrida Norrköpings
Stads FattigvårdsStyrelses gjorda yrkande
om utbekommande af 8 kronor för lem-
nad vård och understöd till arbetaren
Anders Petter Jonsson, och godkändes en
af ordföranden upprättad skrift till för-
klaring i målet.

§2
Till Snickaren Petterssons familj bevilljades
ett hyresbidrag af Tjugu kronor för detta halfår.

§3
L J Jonsson vid Årbylund företrädde och
begärde husrum till hösten emedan han var upp-
sagd från sin nuvarande bostad, och hvar
i anledning af sina fattigga omständigheter
och sin dåliga synförmåga sjelf oförmögen att
skaffa sig ny bostad, och uppdrogs åt ord-
föranden att på billigaste och lämpligaste
sätt söka skaffa dem annan bostad.

§4
Som Enkan Johanna Lennström förklarat sig
villig att från 1 Oktober detta år emottaga förestån-
darinne befattningen vid sockens fattighus
mot 1 kronas påökning i månaden samt ett
par kängor årligen, samt få på sockens
bekostnad leja en person till hjelp vid
skurning, och de större tvättarna, och
beslöt nämnden tillsvidare antaga henne.

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt:
/Gustaf Berglund/
/P, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105752.

Personrelationer