Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1867

Anmärkning

Protocoll,fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters Socken den
15 october 1867.

Upprättades utgifts och inkomstförslag för år
1868 till bestämmande af Kommunalutskylderna
inom Klosters Socken för innevarande år,sålunda:

1:Utgifter:
Till fattigvården omkring - 800:
Till Organisten och Klockaren - 200:
Till Ny kyrkobyggnad - (35,08) 35:
Till Kyrkovaktaren - (22,50) 23:
Till Orgeltramparen - (16,67) 17:
Till Galléenska fonden,räntemedel - 135:
Till Skrifvarebiträde m.m. - 75:
Till Fjerdingsmanslön - 75:
Till Amortering å 1000 Rd skuld till Herr
Olsson i skiftinge - 400:
Till Oförutsedda behof {504,45. 1464,45}
Rmt [riksmynt] Rd [riksdaler] - 2264,45

2:o Inkomster:
a.){För fattigvårdens behof:}
{Uttaxering:}personlig afgift efter 50 öre för man-
och 25 öre för qvinnsperson,förslagsvis - 200:-
för Statdrängar á 1 Rd,för handtverkare,
inhysesmän och Backstugesittare á 2 Rd,
samt jordtorpare á 50 öre 150:-
för 1050 fyrkar af Klosterström á 2 öre 21:-
för 8713 fyrkar af öfriga församlingsboer a 4öre 348,52.
Tillfälliga inkomster,förslagsvis {80,48.} 800:-

b.) {för andra Kommunalbehof:}
af 9763 fyrkar á 15 öre - {1464,45.}
Rmt Rd 2264,45.

å handtverkare,som betalar 2 Rd,förekommer
ej debitering efter fyrkar.

Uti ofvanstående förslag är julkosten till
de fattiga inberäknad.

{Särskild uttaxering till amortering å Graf-
kassans skuld.}

En Rd å hvarje oförmedladt mantal samt
10 öre af hvarje mantalsskrifven person.

/L;P;Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.

/Ax,K:sn,Leijonhufvud/

/A P,Anderson/

/Gustaf Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105747.

Personrelationer