Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Kloster Socken
den 14 October 1865.

Uprättades Utgifts och Inkomstförslag
för år 1866 till bestämmande af Kommunal
utskylderna inom Kloster Socken för inne-
varande år, sålunda:

1:o {Utgifter}:

Till fattigvården, omkring Rd 600:- [Riksdaler]
Till Orgelnisten och klockare 200:-
Till Ny Kyrkobyggnad- 35.
Till Kyrkovaktaren- 23.
Till Orgeltramparen- 17.
Till Sockenstugebyggnaden 315.
Till Skrifvarebiträde- 50:
Till oförutsedda behof- 50:-
Till Fjerdingsmanslön- 60: 750:-
Rmt [Riksmynt] Rd 1350:-

2:o {Inkomster:}

a) för fattigvårdens behof.
Uttaxering: personlig afgift efter
50 öre för mans och 25 öre för quinns-
person, förslagsvis beräknadt till 236:-
Uttaxering för Statdrängar à 1 Rd, för handt-
verkare, inköpsmän och backstugu-
sittare á 2 Rd samt för jordtorpare
à 50 öre- 170.-
för 1030 fyrkar af Klosterström á 1 öre 10.30.
för 9549 fyrkar af öfriga församlingsboer á 2 öre 190.98 607:28.

b.) för andra Kommunal-behof:
af 10579 fyrkar à 7 öre 740:53.
Till användning af befintliga medel- 2:19.
Rmt Rd 1350:-

[MARG: Handlanden A. H. Ekström, hvilken utan anmäldt förfall,
från Nämnden uteblifvit, skulle till Kommunens
Kassa derför böta 2 Rd.-]


Å handtverkare som betala serskild afgift
2 Rd förekommer ej debitering efter fyrkar.
Uti ofvanstämde Utgifts förslag är julkosten
till de fattiga inberäknad.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat

/A; Anderson/
/I J Bergholm/
/Lars Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105736.

Personrelationer