Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 14 Mars 1896.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter A. Eriksson. P. Larsson. G. W. Eriksson
A. Larsson. W. Andersson. Aug. Eriksson, Axel
Andersson P. E. Pettersson. suppleanten C. Zakrisson
i st. f. P. G. Andersson Måsta.

§1.
Femton kronor 12 öre utgörande begrafningskost-
nad för Fredrika Andersson från Haga, beslöt
nämden skulle utbetalas., samt uppdrogs
åt G. W. Eriksson Stjernholm att upprätta
förteckning på lösöreboet efter henne,
försälja detsamma och redovisa medlen
till kommunalkassan

§2.
skräddaren C. F. Lindkvist från Gunnaskär som hade
tagit Aflidne Fredrika Anderssons tvänne
yngsta flickebarn i sin vård begärde att
i uppfostringsbidrag för desamma erhålla
{Tio} (10) kr i mån, nämden beslöt att det
skulle betalas (10) kr. i mån räknadt
från den 1:sta April.

§3.
som ledamoten Joh. Engström från Sam-
manträdet uteblifvit; utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till kom-
munens kassa böta 2 kronor.

§4
Att justera detta protokoll valdes Herrar
A. Eriksson och And. Larsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105732.

Personrelationer