Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden med Klosters socken
den 14 Maj 1870.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Adolf Aulin
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr A. V. Noréus på Tunafors

herr Zimmerman var frånvarande utan anmäldt förfall
herr A. P. Andersson i Helgesta frånvarande med förfall.

{§.1.}
Nämnden beviljade anslag till begrafningskostnad
för Jan Petter Janssons i Trumtorp barn med
3 Rd [Riksdaler] utom kista äfvensom att socknen skulle betala
lazarettsafgiften för Janssons sjuka hustru, emot
det att Nämnden skulle söka att framdeles
erhålla ersättning derför af Jan Petter Jansson.

{§.2.}
Sedan med arfskifte af den 16 sistlidne April styrkts
att tillgångarne efter aflidne förre Soldaten Per Olof
Falks vid Löflund till Enkan och fyra minderåriga
barn endast utgjorde 20 Rd, beslöts att barnens
förmyndare skulle till Nämnden inleverera
dessa 20 Rd så snart de blifva tillgängliga, samt
att till fattigunderstöd åt dessa barn istället
skulle lemnas för innevarande Maj månad 7 rd
och från och med 1 instundande Juni 6 rd i månaden.

{§.3.}
Afslogs Petter Perssons vid Tunafors hustrus
begäran om förhöjt fattigunderstöd; enär
Nämnden redan åt dem anslagit 1 lispund mjöl och
50 öre i månaden samt dessutom underhåller
ett deras barn på Barnhemmet.

{§.4.}
herr Zimmerman skulle för uteblifvande
från dagens sammanträde plikta till kommunens
kassa 2 rd.

Samma dag uppläst och justeradt

/L;P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Adolf Aulin/
/A, V, Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105729.

Personrelationer