Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juni 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstugan den 14
Juni 1902

Närv. underteck ordf samt. ledamöt. Joh.
Engström, A. Pettersson. J Hulterström Axel
Andersson. Aug Carlsson, A. Ahlborg.
Carl Zakrisson, A Sahlin. Suppleanter-
ne Alb. Jansson. och A. G. Eriksson.

§1.
Enk. Maria Lovisa Andersson. Brunsbacken
Fors beviljades för nästk. halfår 10 Kronor
i mån.

§2.
för Axel Georg. Molander utack. hos statdr.
J. Törnblom. Röhl. Dunker beviljades 7 kr.
i mån. för nästk. halfår.

§3.
C. E. Holmgren bosatt i E:tuna beviljades
för nästk. halfår {Tio} kronor i mån.

§4.
Lars Eriksson i Eskilstuna beviljades för
nästk. halfår. 8 kronor. i mån.

§5.
Enk. Hedda Lundström Wiptorp beviljades
för nästkommande halfår 8 Kronor i mån.

§6.
Enk. Stina Andersson. Tunaberg, bevilja-
des för nästk. halfår 3 Kronor i mån.

§7.
Enk. Cristina Aspelin Sveaborg, beviljades
för nästkommande halfår 12 Kr. i mån.

§8.
Frida Hellström utack. hos torp L. E. Larsson
Hedensö beviljades för nästkommande half-
år 8 Kronor i mån.

§9.
A. P. Olsson Rödmossen beviljades för
nästkommande halfår 8 kronor. i mån.

§10.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs beviljades
för nästk. halfår 10 kr. i mån.

§11.
Enk. Emelia Lundberg. Lindesnäs bevilja-
des för nästkommande halfår 10 kronor
i mån.

§12.
Enk. Sofia Persson. Grönsta beviljades för
nästkommande halfår. 10 kronor i mån.

§13
C. E. Söderlund. Gustafsberg. beviljades för
nästk. halfår på grund af svår sjuk-
dom. ständig tillsyn, så att hustrun ej
kunde förtjena något. Tolf (12) kronor
i mån

§14.
C. Matilda Andersson. Rödmossen bevil-
jades för nästk. halfår 6 kr. i mån.

§15.
L. G. Eriksson Sofiebeg beviljades för
nästkommande halfår 8 Kronor i mån.

§16.
C, O. Olsson. Grindstugan Hugelsta. bevilja-
des för sin ofärdige son 5 kr. i mån.
för nästk. halfår.

§17.
Enk. Elin Josefina Skog Carlslund. N:o 2
beviljades för nästk. halfår 8 kronor.
i mån.

§18.
Anna Malmsten utack. hos fru Jerngren
Eskilstuna beviljades för nästk. halfår 5.
kronor. i mån.

§19.
från Helsovårdsnämden i Eskilstuna hade fram-
ställning gjorts om Kloster utan lag-
sökning ville ersätta af dem utgifvna
8 kronor i förlossningskostnad. för
meddellösa hustrun Johanna Sofia
Andersson. hvilkens man vore intagen
på Klosters fattiggård, nämden godkän-
de betalningen deraf.

§20.
Enkan. Matilda Jansson från Lindesnäs
som var i mycket fattiga omständigheter
beviljades Fem (5) kronor i mån från
den 1 Juli.

§21.
Att justera detta protokoll valdes Axel.
Andersson. och A. Ahlborg.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105728.

Personrelationer