Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i
kloster socken samman-
träde i sockenstugan den
14 Januari 1899

Närvarand undertecknad ordf samt
Herrar ledamöter Joh Endström Aug Olsson
C F Lindkvist Axel Anderson A Ahlborg
E Hagberg Wikt Anderson C F Zakrison
Aug Holmberg Edv Olsson

§1
Till ledamöter i fattigvårdsdistrikten valdes

1:sta distriktet Fabrikör J Engström.
C F Lindkvist

2:dra Aug Olsson
Axel Anderson
A Ahlborg

3:dje E Hagberg

4:de W Anderson

5:te C F Zakrison

6:te Aug Holmgren

6:te Edv Olsson

§2
Till hustrun Lovisa Wendelius Söhr från
Tunafors som har hemortsrätt i Eskilstuna
beviljades för nästa halfår ett understöd af
10. Kr i månaden

§3
Beslöts utacordera aflidne enkan Hällströms
barn till C E Larson Hagtorp Hedenö och beviljades
till dem ett understöd af 10 Kr i månaden

§4
Enkan Lundbergs från Löfhagen beräran om understöd
afslogs tilsvidare ock uppdrogs åt Herr C
F Lindkvist att till nästa sammanträde
taga närmare reda på förhållandena

§5
Som tillsyningsmän vid fattiggården valdes
Herrar Aug Olsson Qvinersta och Axel Andeson
Ånsöga och beslöts att tillfölje af det ej obetydliga
arbete med fattiggårdens tillsyn lemna åt till-
syningsmännen en ersättning af 75 Kr hvar
pr år

§6
Uppdrogs åt Herr Wikt Anderson i Gerdtre att
förätta auktion å aflidne enkan Hällströms
från Sörängstorp kvarlåtenskap och att till
ordföranden redovisa de influtna meden

§7
Som hälsovårdstillsyningsmän vid Tunafors
valdes Herr C F Lindkvist och fjerdingsman
A Salin

§8
Till kassaförvaltare utsågs C A Olsson
i Hugelsta för år 1899.

§9
Att justera detta protokoll valdes
A. Ahlborg Grönsta och Edv Olsson
Glömsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeras:
/A, Ahlborg,/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105725.

Personrelationer