Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens sammanträde i
Sockenstugan den 14 Dec 1901.

Närvarande undertecknad ordf. samt
ledamöt. Joh. Engström, Edv. Olsson
C. Zakrisson, A. Pettersson. A. Sahlin
J. Hulterström, A Ahlborg, suppleanterna
L. A. Carlsson. Ärsta och Alb. Jansson
Skensta.

§1.
Enk. Charlotta Pettersson. Svista beviljades
Tio Kronor i hyreshjelp från 1 Nov. Till 1 maj
1902.

§2.
Smedsarb. C. Aug. Carlsson. från Wallsta, som
ej egde några medel att bekosta
begrafning af sitt barn, hade erhållit
10 Kronor till hjelp. dertill, nämden god-
kände detta.

§3.
Enk. Maria Lovisa Andersson. Brunsbacken
Tunafors beviljades för nästk. halfår 10
Kronor i mån.

§4.
Axel Georg. Molander utackorderad. hos statdr.
J. E. Törnblom Röhl. Dunkers s:n. beviljades
för nästkommande halfår 7 kr. i mån.

§5.
Anna Malmsten utackorderad hos fru
Jerngren i E:tuna beviljades för nästk half-
år 5 Kronor i mån.

§6.
Lars Eriksson i E:tuna beviljades för nästk.
halfår 8 kr. i mån, samt 4 kr. till Jul.

§7.
Enk. Hedda Lundström Wiptorp beviljades för
nästk. halfår 8 Kronor i mån, samt 4 Kr. till Jul.

§8.
Enk. Stina Andersson. Tunaberg beviljades
för nästk. halfår 3 Kronor i mån.

§9.
Edit Molander. utackorderad hos fru Åkvist
E:tuna beviljades för nästk. halfår 5 Kr. i mån.

§10.
Enk. Cristina Aspelin Odensalagärdet bevilja-
des för nästk. halfår 12 Kronor i mån.

§11.
Frida Hellström utackorderad hos torp C. E.
Larsson. Hedensö beviljades 8 Kronor. i mån.
för nästk. halfår.

§12.
A. F. Olsson. Rödmossen beviljades för nästk.
halfår 8 Kronor i mån.

§13.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs beviljades
för nästkommande halfår 10 Kr. i mån.

§14.
Enk. Emelia Lundberg. Furuhäll beviljades
för nästk. halfår 10 Kr. i mån., samt uppdrogs
åt Sahlin att skaffa henne ett par
kängor till ett af barnen.

§15.
L. G. Eriksson. Sofieberg. beviljades för
nästkommande halfår 8 Kronor. i mån
samt 4 Kronor till Jul.

§16.
Enk. Sofia Persson. Grönsta beviljades för
nästkommande halfår 8 Kr i mån.

§17.
f. skogvakt. C. E. Söderlund. Gustafsborg.
beviljades för nästk halfår 6 Kr. i mån.

§18.
C. E. Holmgren. i 377. E:tuna beviljades för nästk.
halfår 10 Kr. i mån.

§19
Cristina Matilda Andersson. Rödmossen.
beviljades för nästk. halfår 6 Kr. i mån
hvilket skall återbetalas af Kjula Kom-
mun der hon har hemortsrätt.

§20.
Enk. Emma Augusta Fredriksson. Odensala
gärdet beviljades för nästk. halfår 5 Kro-
nor i mån.

§21.
Enkefru Schütz Eskilstuna hade hos Ordf.
framställt begäran om understöd för
nästk. år med 100 Kr. för hennes foster
dotter Greta Schütz född Malmsten, nämden
ansåg icke sådana skäl föreligga att
något understöd kunde beviljas

§22.
frånsk. Hustru Wilhelmina Falk bosatt i Frid-
hem Nyfors som förut haft understöd
beslöt nämden att hon för nästk år
skulle utgå.

§23.
A. Ahlborg. Grönsta, som var i tur att afgå
som tillsyningsman vid fattiggården, åter-
valdes för en tid af 2 år.

§24.
Ordf. meddelade att Kommunens inkomster
icke komme att räcka till att betala
utgifterna vid årets slut, nämden beslöt
derför att upptaga ett tillfälligt lån af
4500 Kr. Och uppdrogs åt Herr Joh
Engström att jemte Ordf. anskaffa medlen.

§25.
Att Justera detta protokoll valdes Herrar Joh.
Engström och. A. Ahlborg.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh, Engström/
/A, Ahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105723.

Personrelationer