Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
14 December 1871.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Friherre Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Olof Eriksson, Eckersta
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr A. F. Kohlström
Herr V. Noréus
Herr Jonas Larsson, Slagsta

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för ett halft år från den 1 Januari
1872, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}

N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg, erhåller i månaden 1 lispund mjöl
och Rd - [Riksdaler] 1;50.
2. Blinda Maria Ersdotter, erhåller 1 1/2 lispund mjöl och 1:-
3. Johanna Carlsdotter erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
4. Lisa Larsdotter erhåller 1 1/2 lispund mjöl och 1:-
5. Anders Nilssons Enka erhåller 1 1/2 lispund mjöl och 1:-
6. förre Drängen Lars Gustaf Persson erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
7. förre Drängen And. Gustaf Malmsten erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
8. Anna Sofia Mellin erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
9. Ströms Enka erhåller 1 1/2 lispund mjöl och 1:-
10. Anders Perssons Enka erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
11. Erik Nilssons Enka erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
12. Brita Stina Slag erhåller 1 lispund mjöl och 1:-
13. Aflk. Soldaten Stens Enka 1 lispund mjöl och 1.-
14. F. Soldaten Lindbergs Enka erhåller 1 lispund mjöl och 1:-

Skolande hvardera dessutom erhålla 1/2 kanna ertor i månaden

2:0 {Utom fattighuset.} {i månaden:}

N:o 1. Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
2. Enkan Maria Ersd:r hos sold. Svedin, 1 Lispund mjöl och - 1 rd
3. Förre Trumslagaren Revelj anmältes ligga sjuk
af kylskada i fötterna, hvadan han behöfde
inackorderas hos någon; och uppdrogs åt
Ordföranden att derför bestämma lämpligt
understöd.
4. Anna Greta Andersdotter på Socknen anmältes
vara hos sin son sliparen Sandvall i Thorshälla,
som anses skyldig henne försörja.
5. Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1:-
6. Maria Björk vid Tunafors - 1,50.
7. Carl Andersson med hustru vid Stentorp, 1 lispund mjöl.
8. Jonas Jansson: Hagnesta 1 lispund mjöl.
9. Petter Persson vid Tunafors, 1 1/2 lispund mjöl och - 50.
10. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors, 1 lispund mjöl och - 1:-
11. Erik Westman, 1/2 lispund mjöl och - 1:-
12. Enkan Maja Stina Andersd:r, Gredby, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
13. Enkan Malmqvist i Ärna, 1 lispund mjöl.
14. Enkan Greta Hugg vid Hugelsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
15. Sven Larsson med hustru vid Grönsta, 2 lispund mjöl -
och till hyreshjelp - 1:-
16. Lars Nilssons Enka vid Hugelsta, 2 1/2 lispund mjöl och - 1.-
17. f. Drängen And. Petter Jansson från Gärdtre, 1/2 lispund mjöl och
till kläder 50 öre
18. Catharina Hedström vid Tunafors 1.-
19. Lars Erssons Enka i Ärna, 1 lispund mjöl.
20. Enkan Bergström från Balsta, hvars 2:ne
söner äro soldater och kunna till modrens för-
sörjning bidraga, uteslöts.
20. Jan Jansson i Norrtorp, 1 lispund mjöl.
21. Per Persson i Helgesta, 1/2 lispund mjöl.
22. Enkan Stina Ersdotter från Måsta, nu i Lijsta
hos en måg, vid Wingsleöhr, - 50 öre
23. Jan Petter Jansson uteslöts, då han såsom
arbetsför person icke är föremål för
fattigvårds omsorg.

{§.2.}
Understödet af Galléenska medlen till de
fattiga barnen bestämdes för sex månader
från den 1 Januari 1872; och skulle dessa
barn i månaden erhålla:

N:o 1. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
soldaten Hasts Enka i Ånsöga - 4:-
[MARG: 61 19/13]
2. Densammas söner {Carl Gustaf} och {Johan
August} hos modren - 4.-
[MARG: 58
63.]
3. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta
barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
hos Lars Bergman i Janslunda, Th:la Socken 6.-
[MARG: 53
59.]
4. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Axel Wilh. Olsson i Hellby - 4.-
[MARG: 58]
5. Carl Erik Falks Enkas ett barn, hos henne, - 3.-
6. Olof Perssons vid Sahl Enkas barn, i Barna-
hemmet - 5.-
[MARG: 59.]
7. Enkan Anna Sofia Jäverts son {Carl Johan}
hos modren - 2.-
[MARG: 61]
8. f. Soldaten Lindbergs Enkas dotter {Anna Lovisa} hos
And. Petter Eriksson i Eskilstuna - 2.-
[MARG: 57]
9. Densammas son i Barnahemmet - 5.-
10. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 2.-
[MARG: 57]
11. Samme mans dotter {Anna Sofia} hos P. E.
Lundqvist i Svista - 2.-
[MARG: 59.]
12. Samme mans son {Anders Gustaf} i Barna-
hemmet - 5.-
[MARG: 61 23/5.]
13. Samme mans dotter {Wilhelmina} i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 63, 5/4.]
14. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torp.
And. Eklund i Heby, Kjula S:n 4.
[MARG: 65 8/1.]
15. Afl. Erik Jonssons i Löfstugan 3:ne barn
hos modren - 5.-
{Andrea Sofia}, {Brita Christina}, {Carl Erik}
[MARG: 58
65
62]
16. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl
son {Anders Gustaf} hos And. Andersson i
Ärsta - 3.-
[MARG: 58.]
17. Samme mans son {Frans Erik} hos Skräd-
daren Hallberg i Årbylund - 5.-
[MARG: 63 19/8.]
18. Samme mans son {Johan Henning} i Barnahemmet 5.-
[MARG: 60 23/11.]
19. Samme mans dotter {Clara Amanda} i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 66 31/3.]
20. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard}
hos Smeden Björnberg i Eskilstuna - 5:-
[MARG: 69 7/4.]
21. Densammes son {Erik Victor}
[MARG: 58]
22. Petter Perssons vid Tunafors dotter {Augusta}
i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 62 14/2.]
23 Erik Anderssons Enkas i Skensta son {August} hos
henne - 3:-
[MARG: 51.]
24. Afl. Torparen Jan Erik Janssons vid Gredby 2:ne barn {Maria
Christina} och {Frans Victor} hos And. Gust. Jansson i Äng-
stugan, Fors socken, - 9:-
[MARG: 62
65]
25. Samme mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsma-
karen Thelin i E:a - 4.-
[MARG: 59 8/12]
26. Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik Teodor}
i Barnahemmet - 5.-
27. Ogifta Maria Olsdotters i Winterstorp
2:ne barn, hos henne, - 3.-
28. Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäl son
{Carl} i Barnahemmet - 5-
[MARG: 62.]
29. Afl. Soldaten Falks Enkas 4 barn i
Löflund, hos henne - 6.-
30. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar,} hos henne,
bortackorderas, hvartill bidrag erhåller med 2,50.
om kontrakt med Nämnden upprättas.
[MARG: 64 26/9.]

{§.3.}
Julkosten till fattighjonen i fattighuset bestämdes
till 10 skålpund Kött och 5 skålpund Sill samt 3 rd i penningar
till hvardera. Öfriga fattiga erhålla 1 rd 75 öre.
Utom förestående, erhålla hjonen i fattighuset
efter vanligheten vid hvarje högtid och således
äfven vid jul 37 öre hvardera.

Uppköpet och utdelningen af julkosten verkställes
af Kyrkvärden Carl Carlsson i Röksta och Lars Erik
Olsson i Ånsöga, hvilka för besväret dermed erhålla
1 rd hvardera

Utan anmält förfall frånvarande, Herr G. Zimmerman som derföre
pliktar 2 Rd till Socknens Kassa.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105721.

Personrelationer