Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämdens i Kloster
Socken sammanträde i
Sockenstugan den 13 Mars
1897.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar leda-
möter Joh Engström, C. Aug. Olsson E. Hagberg
Axel Andersson. Edv. Olsson, Wikt, Andersson
Carl Zakrisson P. E. Pettersson, A. Ahlborg.

§1.
Ordföranden företedde säkerhetshandlingar,
för ett lån å 7 700 kronor ur Klosters kommu-
nalkassa, Inteckning under halfva taxe-
ringsvärdet i Ramshammar N:o 1. 3. 7.
Nämden godkände denna säkerhet.

§2.
Nämden förordade bifall till Eskilstuna
spritförsäljningsbolags gjorda ansökan att
få idka utskänkning vid sommarlust-
stället Djurgården under den tid som
i dess ansökan begäres.

§3.
Nämden godkände att till Eskilstuna fattigvårds-
styrelse utbetala 459 kr. 25 öre utgörande kost-
nad för hustru Welins och hennes barns
vård och underhåll under en del af året
1896.

§4.
Nils Welin utackorderad hos Cristina Eriksson.
N:o 142 i Eskilstuna beviljades till kläder
11 kronor. 50 öre.

§5.
Att justera detta protokoll valdes Herrar E. Hag-
berg Ärsta och Axel Andersson. Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/L, E, Hagberg/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105713.

Personrelationer