Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 13 Maj
1899

Närvarande undertecknad ordförande
samt herrar ledamöter Johan Engström
Aug Olsson C F Lindkvist E Hagborg C
Zakrison A Holmgren Edv Olsson A Ahl-
borg Axel Anderson

§1
Selma Wiktoria Larson från Furuhäll N:o 3
som har 2 minderåriga barn företrädde
med begäran om understöd och blef
detta af nämden beviljadt till ett belopp
af 6 Kronor i månaden från den 1 maj

§2
Beslöts att ordföranden skulle göra sig
underrättad angående förra pigan Anna
Sofia Ström som är å Eskilstuna fattig-
vårdsinrättning intagen och om ej
skäl förefinnes godkänna det af Eskilstuna
stad hos Konungen befallningshafvande gjorda
krafvet angående ersättning för lemnad
fattigvård samt föranstalta om hännes
intagande vid Klosters fattiggård

§3
C Carlsson i Röksta begäran om
afgiftens nedsättande för hans å
fattiggården intagna sinnessjuka
piga afslogs af nämden

§4
Som ledamoten Wikt Anderson från
Gerdtre uteblifvit från samman-
tädet utan att supleant tillkallats
fälldes han att till kommunens kassa
böta 2 kronor

§5
Att justera detta protokoll valdes
C F Lindkvist och E Hagbärg Ärsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

/C. F, Lindqvist/
/L. E. Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105710.

Personrelationer