Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 13 Februari 1897.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter Joh.Engström.G.W.Eriksson.
P.E.Pettersson,W.Andersson,E.Hagberg.A.
Ahlborg,C.Zakrisson,Ax.Andersson,C.A.Olsson
och Edv.Olsson.

§ 1.
Till kassaförvaltare för år 1897,utsåg näm-
den inom sig Kommunalnämdens ordförande
landtbr Aug.Olsson.Qvinnersta.

§ 2.
Att Justera detta protokoll valdes Herrar.
Wikt Andersson Ärsta och C.Zakrisson Skensta.

som ofvan.

/Aug,Olsson/

Justeradt:

/Vikt.Andersson/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105700.

Personrelationer