Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal Nämn-
den i Klosters Socken den 12 Oktober 1872.

Närvarande: Herr L.P. Åkerman
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Olsson i Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

Utan anmäldt förfall frånvarande: Herr Gust. Zim-
merman och A.V. Noréus samt Lars Larsson i Grönsta.

{§1.}
Emedan Konungens Befallningshafvande i Länet meddelat
Fabrikören A. Norrman och J.M. Törngren tillstånd att
utöfva bränvinsbränning vid Grönsta N:o 3 i Klosters socken
ifrån klockan 12 på dagen den 15 i denne månad, utsåg
Nämnden hemmansegaren Lars Erik Olsson i Ånsöga till
vittne för att vid bränvinets profvning och uppmätning tillstä-
desvara.

Samma dag uppläst och jüsteradt

/L;P; Åkerman/

/Ax; K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105689.

Personrelationer