Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 12 Febr 1898

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter E. Hagberg, A. Ahlborg, W. Andersson,
Edv. Olsson, P. E. Pettersson, C. Aug. Olsson, Axel
Andersson, C. Zakrisson, C. F. Lindkvist i st. f
G. W. Eriksson, fabrikör Joh. Engström var
frånvarande med giltigt förfall.

§1.
Delgafs Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 18 Jan. 1898 hvarigenom
Kloster blifvit ålagda ersätta Fors
socken lasarettskostnad som utgifvits
för hustru Anna Bergman, nämden
beslöt att icke deröfver anföra klagomål.

§2.
Till hustru. Lovisa Wendelius Söhr från
Tunafors hvilken har hemortsrätt i
Eskilstuna beviljades {Tio} (10) Kronor
i mån från 1 Februari.

§3.
För Edit Molander utackorderad hos fru
Åkvist i Eskilstuna beviljades Åtta (8)
Kronor i mån från 1:sta Januari.

§4.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
L. E. Hagberg. och Axel Andersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

/Axel, Andersson/
/L, E. Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105681.

Personrelationer