Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal
Nämndens i Kloster Sockens samman-
träde i Sockenstugan den 12 Feb: 1887.

Närvarande Undertecknad ordförande samt Herrar
N Werner, C. Olsson, G Abrahamson, O Andersson
C. O Olsson, L Olsson, C. Wallin och A Larsson

§1.
I anledning af fattigvårdsstyrelssens i Eskilstuna hos
Konungens Befallningshafvande i Länet gjorda framställning
om åläggande för Kloster Socken att betala vården för å
Stadens fattigvårdsinrättning intagna arbetaren C.A
Jacobsson som der intogs den 7 sistlidne Januari hade
nämnden till denna dag blifvit sammankallad för att
afge infordrad förklaring i frågan, och på de upplys-
ningar som ordföranden lemnade fann fattigvådssty-
relsen i Kloster sig icke kunna undgå erkännande
af krafvet emedan Jacobson hade hemortsrätt i
Kloster, hvarmemot Eskilstuna fattigvårdsstyrelses sed-
nare yrkande uti samma mål om ersättning jem-
väl för annan fattigvårdskostnad beslöt styrelsen
att detta yrkande skulle bestridas, och skulle som
svaromål afgifvas en af ordföranden uppsatt
och nu uppläst skrifvelse.

§2
Till lediga föreståndarinneplatsen uti Socknens
fattighus antogs förre pigan Wilhelmina Ode
och skulle hon erhålla till understöd åt sig och sitt
barn 8 kronor i månaden räknadt från 1 Januari detta år.

§3.
Att justera dagen protokoll utsågs Herrar C.O
Olsson i Qvinnersta och O Andersson i Röksta.

Som ofvan

/J.E. Olsson/

Justerat

/C,O, Olsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105680.

Personrelationer