Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 december 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämndens i Kloster
socken Sammanträde i socken-
stugan den 12 December 1903.

Närvarande undert. ordf. samt leda-
möterna, A. Pettersson, A. Sahlin., Aug.
Carlsson, C. Zakrisson, Ax. Andersson, Edv.
Olsson., C Sundkvist, A. Ahlborg, C. A.
Olsson.

§1.
Enk. Stina Andersson. Tunaberg. beviljades
för nästk. halfår Tre Kronor i mån.

§2.
Enk. Cristina Aspelin. beviljades för nästk.
halfår. Tolf. Kronor i mån.

§3.
Enk. E. M. Lundberg. Furuhäll bevilja-
des för nästk. halfår. Tio Kronor i mån.

§4.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs bevil-
jades för nästk. halfår Tio Kronor i mån.

§5.
Enk. Sofia Persson. Grönsta beviljades för
nästk. halfår. Tio Kronor i mån.

§6.
Axel. Georg. Molander utackorderad hos
E. J. Törnblom beviljades för nästk.
halfår Sju Kronor i mån.

§7.
för Frida Hellström beviljades för nästk.
halfår. Åtta Kronor i mån.

§8.
A. F. Olssons enka. Rödmossen beviljades
för nästk. halfår. Åtta Kronor. i mån.

§9.
L. G. Eriksson. Sofieberg beviljades för
nästk. halfår. Femton Kronor i mån.

§10.
C. E. Söderlund Gustafsborg beviljades
för nästk. halfår. Tolf Kronor i mån.

§11.
C. E. Holmgren. Eskilstuna beviljades
för nästk. halfår. Tio Kr. i mån.

§12.
Matilda Andersson. Rödmossen be-
viljades för nästk. halfår. Sex Kronor.
i mån. hvilket återbetalas af Kjula
Kommun.

§13.
Enk. Maria Lovisa Andersson. beviljades
Tio Kronor i mån. för nästk. halfår.

§14.
Enk. Charlotta Pettersson. Åkerfjellen. B.
Femton i kvartalet i hyreshjelp. för
nästk. år.

§15.
C. Olsson. Grindstugan beviljades för
sin ofärdige son för nästk. half-
år Fem Kronor i mån.

§16.
Enk. Matilda Jansson Löfhagen bevil-
jades för nästk. halfår Fem Kr. i mån.

§17.
C. W. Bergström Annero. beviljades
på grund af sjukdom (Lungsot) för
nästk. halfår Tio Kronor i mån.

§18.
Enk. Lovisa Johansson. från Helgesta
beviljades för nästk. halfår Fem Kronor i mån.

§19.
Maria Wilhelmina Olsson. Solberga.
beviljades för nästk. halfår. Tre Kronor i mån.

§20.
för flickan Beda Matilda Larsson
utackorderad hos C. A. Bergkvist Nyfors.
beviljades för nästk. halfår Sju Kronor.
i mån.

§21.
för flickan Maria Eleonora Gustafsson
utackorderad hos C. A. Pettersson. Olive-
häll beviljades för nästk. halfår.
Sex Kronor i mån.

§22.
Enk. Carin Carlsson. Nytorp beviljades
för nästk. halfår Fem Kronor i mån.

§23.
Enk. Maria Lovisa Andersson begärde
1 par Kängor nämnden beviljade detta
och skulle A. Pettersson. i Hannelund
anskaffa dem, samt medlen utgå af
hundskatteKassan.

§24.
Maria Wilhelmina Olsson. Solberga begär-
de litet extra hjelp till jul, detta
afslogs, emedan det upplystes af
ledamoten A. Sahlin, att om hon
finge något mera nu till högti-
den, detta ej Komme att användas
till nytta; utan att Kanske inköpa
sprit för.

§25.
Ordföranden meddelade att snickaren
Carl Joh Höglund från Rosenlund
å Wallby. ägor anhållit om att
få hjelp till 4 par Kängor åt
fyra af sina barn, han hade nio
barn att försörja och var i mycket
fattiga omständigheter, ordföranden
hade derför anskaffat Kängor
nämnden godkände detta och
skulle medlen få utgå af hund-
skattekassan.

§26.
Enk. Aspelin anhöll att få två par
Kängor åt två af sina barn nämn-
den beviljade detta, och uppdrogs
åt A. Sahlin att anskaffa dem, samt
skulle medlen utgå af hundskatteKas-
san.

§27.
Hustru Elfgren från Furuhäll 4. med.
3 minderåriga barn beviljades två
par Kängor åt barnen, A. Pettersson
Hannelund skulle anskaffa dem
samt medlen utgå af hundskatte-
Kassan, dessutom beviljades Tio
Kronor i understöd.

§28.
Fjerdingsmannen Osk. Andersson anmälde
att han ville icke hafva hustru Elf-
gren Kvar längre, som hyresgäst eme-
dan hon ej betalade någon hyra, nämn-
den beslöt att hon skulle intagas
på fattiggården, om det vore omöjligt
för henne att reda sig.

§29.
Enk. Karin Carlsson. Glömsta beviljades
Fem Kronor till ved.

§30.
Som ledamoten J. H. Engström från
sammanträdet uteblifvit utan att supp-
leant tillstädeskommit fälldes han
att till kommunens Kassa böta två kr.

§31.
Att justera detta protokoll valdes A.
Sahlin och C. A. Olsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/A, Sahlin/
/C, A, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105679.

Personrelationer