Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken sammanträde
i sockenstugan den 11 Maj 1901.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter J. Engström, A. Pettersson, J. Hulterström,
A. Sahlin, C. Zakrisson, Aug. Holmgren, Axel.
Andersson, Edv. Olsson och A. Ahlborg.

§1.
Ledamoten i 2:dra distriktet A. Ahlborg. anhöll.
att för enkan Sofia Persson från Grönsta måtte
beviljas medel till skodon för henne sjelf
och hennes barn, nämden beslöt att hon
sjelf skulle få ett par kängor gjorda vid
fattiggården, samt Sex (6) kronor från
hundskattekassan.

§2.
Hustru Falk företrädde och begärde att med
sina 3 minderåriga barn få flytta ifrån
fattiggården till Fridhem i Nyfors der hon
sjelf skulle försöka försörja sig och sina
barn, blott Kommunen bidroge till hyran
för bostaden med Tio (10) Kronor i mån.
Nämden, som nog hade sina farhågor för
att hon skulle reda sig, beslöt ändå
bifalla hennes begäran och skulle
hon afflytta den 1:sta inst. Juni. då under
stödet skulle taga sin början.

§3
Som ledamoten Wikt. Andersson. från
sammanträdet uteblifvit, utan att suppleant.
tillstädeskommit, fälldes han att till
Kommunens Kassa böta 2 kronor.

§4.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Joh Engström och J. Hulterström.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/Joh, Engström/
/John Hulterström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105667.

Personrelationer