Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Juni 1898.

Närvarande undertecknad ordf. Samt alla
ordinarie ledamöterna:

§1.
And. Perssons enka beviljades för nästkommande
halfår 5 Kronor i mån.

§2.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades
för nästk. halfår 2 Kr. i mån

§3.
enkan Maria Lovisa Andersson Haga, Som
har fyra minderåriga barn beviljades
15 Kr. i mån för nastk. halfår.

§4.
C. E. Holmgren bosatt i Tumbo Socken bevil-
jades för nästk. halfår 7 Kronor i mån

§5.
enk. Catrina Ersdotter Ärsta beviljades för
nästkommande halfår 2 Kronor i mån.

§6.
Lars Eriksson i gården N:o 80 Eskilstuna
beviljades för nästkommande halfår
5 Kronor i mån.

§7.
För aflidne Fredrika Anderssons barn
Alma född 1884. Berta född 1887. hos
C. F. Lindkvist Gunnaskär beviljades 10 Kro-
nor i mån för nästk. halfår.

§8.
för Anna Malmsten född 1888. utackorderad
hos fru Jerngren Eskilstuna beviljades 5 kro-
nor i mån för nästk. halfår.

§9.
för Axel Georg Molander född 1889. utackorderad hos
E. J. Törnblom Ärila station beviljades 7 Kro-
nor i mån för nästk. halfår.

§10.
för Edit Molander född 1887. utackorderad hos
fru Åkvist i Eskilstuna beviljades för nästk.
halfår 8 Kronor i mån.

§11.
enk. Hedda Lundström beviljades för nästk.
halfår 5 Kronor i mån.

§12.
för Elin Welin född den 11/11 1884. utackorderad
hos fru Cristina Eriksson i Eskilstuna bevil-
6 Kronor i mån för nästk. halfår.

§13.
för enk Stina Andersson från Tunaberg
beviljades för nästk. halfår 3 kronor i mån.

§14.
för enkan Anna Cristina Andersson från
Belgstena beviljades för nästkommande halfår
2 kronor i mån.

§15.
enklingen Erik Andersson från Svista beviljades
för nästk. halfår 3 Kronor i mån.

§16.
för Tyra Susanna Lagerkvist oä barn Axel
Wiktor beviljades för nästk halfår
5 Kronor i mån.

§17.
enk. Cristina Wilhelmina Hellström, som har
3 minderåriga barn beviljades för nästk.
halfår 10 kr. i mån.

§18.
enk Aspelin vid Skogvaktartorp Som har
fem minderåriga barn beviljades för
nästk. halfår 8 Kronor i mån.

§19.
A. F. Olsson. född 1824. och hans hustru född
1833. från Rödmossen beviljades ett under
stöd af 8 Kronor i mån för nästk. halfår.

§20.
N. A. Nilsson från Svista hade för Sin
svärmoder dock utan fullmakt, an-
hållit att enkl. Erik Andersson från
Nylund skulle få intagas på fattig-
gården, denna begäran kunde ej af
nämden bifallas; ty af de handlingar,
som förevisades kunde icke anses att
Kommunen dertill vore skyldig, det
framgår af testamente upprättat den
19 Aug 1877 att han bortgifvit all
Sin egendom till N. A. Nilssons svärfader
C. E. Eriksson med vilkor att den som
öfvertog hans kvarlåtenskap skulle
draga försorg om honom på ålderdo-
men.

§21.
Att justera detta protokoll valdes
Wikt Andersson och C. Zakrisson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/Vikt. Andersson/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105663.

Personrelationer