Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Januari 1902.

Närvarande undertecknad ordf. samt.
ledamöterna. A. Pettersson, J. Hulterström,
A. Sahlin, Aug Carlsson, Aug. Holmgren,
Ax. Andersson. Edv. Olsson, A. Ahlborg.
samt i st. för C. Zakrisson suppleanten.
Alb. Jansson.

§1.
Till Kassaförvaltare för år 1902 valdes ordf
i Kommunalnämden.

§2.
till ledamot i 3:dje fattigvårdsdistriktet
efter. W. Andersson. valdes den nyvalde
ledamoten Aug. Carlsson. Ärsta.

§3.
företeddes tvänne räkningar från Polisupp-
syningsmannen Hammarin en å Tolf (12).
Kronor för telefonafgift samt den andra
å 4 Kronor 50 öre för dels skjutsar för
Desinficering och skjutsar med fylle
rister nämden godkände att betala
telefonafgiften, men hänsköt den
andra frågan till stämmans afgörande.

§4.
Enk. Maria Lovisa Andersson. Bruns-
backen Nyfors beviljades tre par
skodon åt sina barn att utgå
af hundskattekassan och uppdrogs åt
A, Sahlin att inköpa desamma.

§5.
Hustru Wilhelmina Falk begärde i
understöd 10 kronor för månaderna
Januari och Februari, hvilket bevil-
jades.

§6.
Enkefru Schütz. företrädde och begärde
att i uppfostringsbidrag för Sofia Marga-
reta Malmsten född 6/7.92. erhålla Ett-
hundra (100). kronor om året, nämden
beslöt bifalla hennes begäran.

§7.
Som ledamoten Joh. Engström var
frånvarande från sammanträdet utan
att suppleant tillstädeskommit fälldes
han att till Kommunens Kassa böta
två Kronor.

§8
Att justera. dagens protokoll valdes
Aug Holmgren Måsta och Aug Carlsson
Ärsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug Holmgren/
/L, A, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105659.

Personrelationer