Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstu-
gan den 11 Februari 1899.

Närvarande undertecknad ordf
samt Herrar ledamöter Johan Engström
Aug Olsson E Hagberg C Zakrison Wikt Andeson
A Holmgren C Lindkvist Axel Anderson
Edv Olsson A Ahlborg

§ 1
Enkan Emili Augusta Lundberg från
Löfhagen som har 4 minderåriga barn begäran
om hjelp till ett kvartals hyra med Kl 27 50
beviljades samt dessutom 15 Kronor i månaden räknadt
från 1 Mars

§ 2
Som C E Larson från Hagtorp hvilken har hos
hos sig inacorderade Aflidne Enkan Hällströms
barn hvar vid sammanträdet närvarande och
förklarade sig ej kunna behålla barnen för
det vid ett föregående sammanträde anslagna
10 Kronor i månaden beslöts att från 1 Februari
till honom utbetala 16 Kronor i månaden

§ 3
Enkan Carolina Christina Aspelin från Skogs-
torpstugan begäran om förhöjt understöd från
15 till 16 Kronor i månaden bviljades från
1 Mars

Som ofvan

/C, A, Olsson/

Justeras

/Ax. Andersson/
/J,E,Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105656.

Personrelationer