Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämden i Kloster
socken sammanträde i Socken-
stugan den 11 December 1897.

§1.
Närvarande undertecknad samt alla
ordinarie ledamöterna

§2
Anders Persson enka beviljades för näst
kommande halfår 5 kr i mån samt 4 kro-
nor till Jul.

§3.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades för
nästkommande halfår 2 kronor i mån.

§4.
enk. Maria Lovisa Andersson. Haga. Som
har fyra minderåriga barn beviljades för
nästa halfår 15 kronor i män.

§5.
C. E. Holmgren bosatt i Tumbo S:n bevilja-
des för nästa halfår 7 kronor i mån.

§6.
enk. Catrina Ersdotter från Ärsta beviljades
för nästa halfår 2 kronor i mån. samt
till Jul 5 kronor.

§7.
Lars Eriksson i gården N:o 80 i Eskilstuna
beviljades 5 kronor i mån för nästa halfår
samt till jul 5 kronor.

§8.
Enk. Anna Ch. Björklund. som haft understöd
föut beviljades nu icke något emedan
hennes barn förtjenade så mycket att
de godt kunde draga försorg om
henne och två minderåriga syskon.

§9.
För aflidne Fredrika Anderssons barn. Alma
född 1884. Berta född 1887. hos C. F. Lind-
kvist Gunnaskär beviljades 10 kronor i mån
för nästkommande halfår.

§10
för Anna Malmsten född 1888. utackorderad
hos fru Jerngren i Eskilstuna beviljade för
nästa halfår 5 kronor i mån.

§11.
för Axel. Georg. Molander beviljades 7 kronor
i mån för nästkommande halfår.

§12.
Enkan Hedda Lundström från Wiptorp bevilja-
des 5 kronor i mån för nästkommande halfår.

§13.
För Elin Welin född den 11/11 1884. utackorderad
hos fru Cristina Eriksson i Eskilstuna bevil-
jade 6 kronor i mån för nästa halfår, samt
skulle hon erhålla en ny Kappa, hvil-
ket uppdrogs åt G. W. Eriksson att in-
köpa.

§14.
Enk. Stina Andersson från Tunaberg född 1830.
beviljades för nästkommande halfår 3 kro-
nor i mån.

§15.
Enk. Anna Cristina Andersson från Belg-
stena född 1831. beviljades 3 kronor i mån
för nästkommande halfår.

§16.
Enklingen Erik Andersson från Svista bevilja-
des 3 kronor i mån för nästa halfår.

17.
För. Tyra Susanna Lagerkvist barn Axel Wiktor
utackorderad hos enk. Ahlin Hällstugan
beviljades 5 kronor i mån för nästa halfår.

§18.
Till kassaförvaltare för år 1898. utsåg näm-
den ordföranden i nämden landtbrukaren
Aug Olsson i Qvinnersta

[MARG: författning
af d 9 jan 1897.]

§19.
Kommunalstämman hade genom beslut den
30 sistl Oktober uppdragit åt Kommunal-
nämden att inkomma med yttrande
rörande vidare åtgärder i frågan
angående barnhemmet, nämden utsåg
bland sig Herrar Joh. Engstöm Tunafors C. Aug.
Olsson Hugelsta och undertecknad att
upprätta förslag till Kommunalstämman
att sammankalla Komiten valdes Aug. Olsson i Qvinnersta

§20.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar A. Ahlborg och C. Aug. Olsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/C, A, Olsson/
/A, Ahlborg,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105655.

Personrelationer