Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Kloster Socken Sammanträde i Socken-
Stugan den 11 December 1886.

N:de: Undertecknad Ordförande samt Herrar
N. Werner, G. Abrahamsson, Olof Andersson
i Röksta O. Eriksson i Slagsta, J. P. Söder-
qvist, Carl Olsson, Baron A. Leijonhufvud
Carl Wallin och C. O. Olsson

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes deras
underhåll för nästkommande års första hälft sålunda.

{Inom fattighuset}
N:o 1. förestånderskan Lena Persdotter, för månad 8:-
2 Stina Hugg för månad 3:50
3 Johanna Carlsdotter för månad 3:-
4 Soldat Ströms enka för månad 4:-
5 Anna Sofia Melin för månad 3:-
6 Stina Slag för månad 4:-
7 Brinks Enka för månad 3:-
8 Soldat Sjögren för månad 3:-
9 Petter Perssons enka för månad 3:-
10 Anders Andersson för månad 3:-
11 Hedda Jonsson för månad 3:-
12 Lindqvist för månad 3:-
13 Lennströms enka för månad 3:-
14 Lovisa Gustafsson för månad 3:-
15 Erik Anderssons enka för månad 3:50
16 Cathrina Hedström för månad 4:-

{Utom fattighuset}
N:o 1 Enkan Norgren för månad 3:-
2 Anders Perssons enka för månad 5:-
samt hyresbidrag för halfår 5:-
N:o 3 Enkan Fredriksson i Hallingelund för mån 1:50
4 Per Jansson i Hagnesta för mån 5:
5 Anna Lindström i Torntorp för mån 4:-
6 Svensson hos Soldat Hast för mån 5.-
7 Per Jansson från Grönsta för mån 3.-
8. Maskinisten Edlunds enka tillsvidare för mån. 15:-
9 Johannes Larsson i Östertorp för mån. 3:-
samt tillåtes att inflytta i fattighuset med sin
hustru
10 Anders Anderssons enka från Hvilsta för mån 2:-
11 Enkan Quick för mån 3:-
12 Inh:s Wilhelm Olsson från Heljesta för mån 3:-
13 Enkan S. Ramberg från Löfstugan för mån 3:-

§2.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för nästkommande
års första hälft sålunda

N:o 1. Gustafssons enka för vintermånaderna 7:50
samt derefter från d 1. April 5:-
2 Maria Jansdotter i Skirfall för sin dotter
son för halfår 10:-
3 Wilhelmina Odes son för månad 4:-
4 Larssons i Gredby torp för Gustaf Olssons
son, för månad 5:-
5 Soldat Krieg för Aug Ode för mån 5:-
6 Skräddare Larssons för Edlunds dotter för månad 5:-
7 Amanda Larsson från Röksta för halfår 20:-
derjemte bestämdes att för hvart och ett
af de i barnhemmet intagna barn skall
betalas fem Kronor i månaden.

§3.
Beslöts att från och med den 1 Januari skall
till döfstumme Skomakeriarbetaren Anders
Gustaf Andersson betalas 2 Kronor i
månaden såsom bidrag till hyresomkost-
naderna.

§4.
Enkan Sör företrädde och begärde att Kommunens fordran
för lemnadt understöd till hennes aflidne man måtte
efterskänkas, efter öfverläggning beslöt nämnden att belop-
pet skall indrifvas, men till enne återbetalas, om hon
visar hafva skaffat sig egen stuga.

§5.
Beslöts att till Skolläraren Lundgrens enka skall såsom
hittills lemnas 25 Kronor per år.

§6
Beslöts att till julkost skall såsom hittills utdelas
4 Kronor per hjon, och till öfriga helger såsom
föregående år; likaledes beslöts att hjonen i fattig-
huset skola erhålla väf till linnen samt täcken.

§7.
Med ändring af föregående beslut fattade nämnden beslut,
att enkan Maria Jansson från Ärna skall från
och med nästkommande år och under vintermå-
naderna erhålla 2 Kronor för hvarje månad.

Samma dag uppläst och godkändt

/J,E, Olsson,/
/Gustaf Abrahamson/
/Nils Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105653.

Personrelationer