Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1906

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken Sammanträde i
Sockenstugan den 11 aug 1906

Närvarande, undertecknad v ordf. samt
ledamöterna Aug Pettersson, H. Vänner-
dahl, Alb. Jansson, Aug Karlsson, Axel
Andersson, C A. Olsson Hugelsta

§1.
Att justera protokollet valdes Aug.
Karlsson och Alb. Jansson

§2
Barnmorskan Maria Svans räkning
å förlossning å Anna Fredrika
Karlsson i Stjernholm Tunafors
företeddes och beslöts att hon
skulle uttaga beloppet af staden
enär Fredrika Karlsson har hem-
ortsrätt i gården 152 o 282 Eskilstuna.

§3.
Ogifta Ida Gustafsson boende vid
Kungsladugården anhöll om un-
derstöd enär hon har ett barn
på ett år och sade sig ej kunna
försörja det, men som hon ej
hade läkarebetyg på att hon var
oförmögen att försörja sig afslogs
hennes begäran.

§4.
Eldaren Karlsson anhöll om hjelp
att fortsätta baden vid Hellby och
beslöt nämnden lemna honom
Femton Kronor därtill.

[MARG: {Bet}]

§5.
H Svensson, Stenslund, anhöll om
understöd i det att han och hustrun
äro sjuka och beviljade nämnden
honom Femton Kronor

[MARG: {Bet}]

§6.
Beslöts att nästa sammanträde skall
hållas vid Bahlsta Fattiggård den
8 Sept kl. 5 em.

§7
O. A. Neuman anmälde godkändt förhinder.

Som ofvan
/Joh, H, Engström/

/Alb. Jansson/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105652.

Personrelationer