Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1873

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Kommu-
nalnämnden i Klosters socken
den 10 Maj 1873.

Närvarande:
Herr L.P Åkerman
Herr O.Olsson, Skiftinge
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr A. V.Noreús, Tunafors
Herr Jonas Larsson i Slagsta.
Herr Jonas Ersson i Sahl.

{§.1.}
Styrelsen för Rekarne Häraders och Thorshälla
Stads Sparbank hade förklarat att Klosters
Socken visserligen der kunde erhålla det sökta
lånet å 15000 rd [riksdaler] för betalning af jernvägs -
teckningen, men att penningarne icke kunde erhål-
las för lägre ränta än 5½ procent.
Då ovisst vore,huruvida ej lånet annor-
städes kunde fås för lägre ränta,beslöt Nämn-
den att tillsvidare uppskjuta frågan om det
fasta lånet,samt att undertiden upptaga
lån i Södermanlands Enskilda Bank för de
erfoderliga första och andra inbetalningarne,
hvardera å 1500 rd rmt. [riksmynt]

/L;P; Åkerman/
Samma dag uppläst och justeradt.

/A;V;Noreús/

/Jonas Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105636.

Personrelationer